PvdA Europees Parlement

Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri werken namens de PvdA in het Europees Parlement aan een dienstbare financiële sector, meer en eerlijk werk, goede internationale samenwerking en het naleven van mensenrechten binnen en buiten de Europese Unie.


Europees Parlement zwicht voor druk van auto-industrie

door Paul Tang op 3 februari 2016
Foto flickr/Vee Satayama's

Het Europees Parlement is er vandaag niet in geslaagd een voorstel voor lagere uitstootnormen voor auto´s terug te draaien. Het omstreden voorstel werd in november door de lidstaten aangenomen, onder grote druk van de auto-industrie. Alleen Nederland stemde toen tegen. Woensdag is ook het Europees Parlement gezwicht voor die druk. “Er wordt precies de verkeerde

lees verder »

Plannen ‘Brexit’ scheppen tweederangsburger: Europa onwaardig

door Agnes Jongerius op 2 februari 2016

De knieval van EU-president Tusk voor de Britse premier Cameron is Europa onwaardig. Natuurlijk willen we dat de Britten bij de Europese Unie blijven, maar daarvoor moeten we niet onze principes verkwanselen. De Europese Unie is gebouwd op onderlinge solidariteit, tussen landen, tussen mensen. Daar moeten we niet aan tornen.   Want door toe te

lees verder »

Komt na de Poolse loodgieter de Indiase ICT-er?

door Agnes Jongerius op 2 februari 2016

Bij vrije handel doet ieder land waar het goed in is, dat is de simpele logica achter globalisering. Sommige landen hebben nou eenmaal bepaalde grondstoffen of expertise; denk alleen al aan de Nederlandse kennis over watermanagement, die overal in de wereld gretig aftrek vindt. Als de hele wereld je markt is, groeit de welvaart en

lees verder »

Europese begroting moet slimmer

27 januari 2016

De Europese begroting moet slimmer. Ongeveer 60 procent van al het Europese geld gaat op aan landbouw en regionale subsidies. Daarentegen gaat maar 7 procent naar innovatie, onderzoek en duurzaamheid. Terwijl dit juist de zaken zijn, die Europa klaar moeten stomen voor de toekomst. Over die Europese begroting houdt Nederland, als voorzitter van de EU,

lees verder »

Paul Tang (PvdA): ‘Goede sier maken, maar niet alle belasting betalen. De dubbele moraal van multinationals.’

26 januari 2016

Belastingontwijking is voor de meeste in Nederland gevestigde multinationals een dagelijkse praktijk. Hoeveel belasting ze precies betalen is niet te achterhalen. Dit blijkt uit een QuickScan van de jaarverslagen van 20 grote multinationals door de PvdA-Eurodelegatie. Opvallend is dat alle onderzochte multinationals actief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar tegelijkertijd blijken ze

lees verder »

Europees Parlement wil shoppende pensioenfondsen blokkeren

door Paul Tang op 25 januari 2016

Het Europees Parlement stemt vandaag voor de herziening van de Europese pensioenrichtlijn IORP. Strengere eisen moeten een zoektocht naar de meest coulante toezichthouder voorkomen. Paul Tang onderhandelde over deze richtlijn namens de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement. Tang is tevreden met het eindresultaat: “pensioenfondsen beheren andermans geld, dus het is belangrijk dat er strenge

lees verder »

Samenwerken voor democratie en tegen corruptie

21 januari 2016
Foto Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft vandaag zijn steun uitgesproken voor samenwerking met Oekraïne, Georgië, en Moldavië. De samenwerkingsverdragen zijn de meest ambitieuze afspraken in hun soort, Ze moeten democratie, stabiliteit en welvaart bevorderen. De eerste moeilijke hervormingen zijn in deze landen doorgevoerd, maar er moet nog veel gebeuren. Met name op het gebied van anti-corruptie wetgeving

lees verder »

Kati Piri: Risico op burgeroorlog in Zuidoost-Turkije reëel

door Kati Piri op 20 januari 2016

Het geweld tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK is de afgelopen maanden op een dramatische wijze geëscaleerd. Als gevolg van de anti-terreur acties hebben inmiddels meer dan 200.000 mensen hun huis achtergelaten. Ook zijn er tientallen burgerslachtoffers te betreuren. “De situatie wordt met de dag erger en de kans is reëel aanwezig dat dit conflict op een

lees verder »

Wat we kunnen leren van het land van Lehmann Brothers ?

door Paul Tang op 19 januari 2016

Het Europees Parlement stemt vandaag over aanbevelingen voor een kapitaalmarktunie. De Europese Commissie wil met deze kapitaalmarktunie op nieuwe manieren geld vrij maken voor leningen en investeringen, buiten het bankwezen om. Het is een goed voorstel omdat het huidige systeem niet goed functioneert, maar het mag de druk niet wegnemen op het repareren van onze

lees verder »

‘Laten we de subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen’

18 december 2015
Foto Rood

Artikel Paul Tang in de december editie van Rood (ledenblad Partij van de Arbeid).

lees verder »