PvdA Europees Parlement

Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri werken namens de PvdA in het Europees Parlement aan een dienstbare financiële sector, meer en eerlijk werk, goede internationale samenwerking en het naleven van mensenrechten binnen en buiten de Europese Unie.


PvdA opent online loket voor onbetaalde rekeningen

door Paul Tang op 19 december 2014

Woensdag heeft het Europees Parlement het akkoord over de EU-begroting van 2015 goedgekeurd. Maar de grote uitdagingen van het EU-budget blijven vooralsnog liggen. Wij willen met een online loket aandacht vragen voor het groeiende probleem van investeringen die worden gedwarsboomd omdat Brussel niet met geld over de brug kan komen. Het is goed dat er

lees verder »

Erkenning Palestina om het vredesproces positief te beïnvloeden

door Kati Piri op 17 december 2014
Foto Google Maps

De PvdA in het Europees Parlement is voorstander van de erkenning van de staat Palestina. De cyclus van geweld en terreur moet doorbroken worden. Om een tweestatenoplossing dichterbij te brengen, zijn meer gelijkwaardige machtsverhoudingen tussen de gesprekspartners noodzakelijk.

lees verder »

Aan de slag met bestrijding sociale dumping

door Agnes Jongerius op 11 december 2014
Foto PES

Vanochtend was in Brussel een overleg tussen de Europese sociaaldemocratische ministers van sociale zaken en werkgelegenheid. Als vicevoorzitter van de commissie Sociale zaken in het Europees Parlement nam ik deel aan de discussie.

lees verder »

Luxleaks is de kans om Europees belastingstelsel weer eerlijk te maken

door Paul Tang op 11 december 2014

Nog meer grote bedrijven blijken gebruik te maken van belastingconstructies in Luxemburg. De tweede lading onthullingen in het kader van Luxleaks noemt multinationals als Microsoft en Disney, die hun belastingdruk minimaliseren door Luxemburgse belastingdeals.

lees verder »

De EU heeft een ‘triple A’-plan nodig

door Paul Tang op 28 november 2014

Het investeringsprogramma van Jean-Claude Juncker en zijn nieuw aangetreden Europese Commissie is geslepen: formeel houdt hij zich aan zijn belofte van 300 mrd aan investeringen maar feitelijk doet hij een oproep aan Europese landen voor een grotere bijdrage. Terwijl wat we werkelijk nodig hebben is een beter gevuld fonds voor investeringen in groei en banen

lees verder »

Meer stappen nodig voor echte investeringen in groei en banen

door Paul Tang op 26 november 2014

Vandaag presenteerde Juncker aan het Europees Parlement zijn langverwachte investeringspakket voor groei en banen, dat in totaal 315 miljard moet bedragen. Maar om de kwakkelende Europese economie uit het slop te trekken en banen te creëren, zijn meer inspanningen nodig.

lees verder »

Vrouwengeweld de wereld uit

door Redactie op 25 november 2014

De uitreiking van de Sakharovprijs aan Denis Mukwege is een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen, op de internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen.

lees verder »

Werken en toch arm: “Amerikaanse toestanden” in Europa

door Agnes Jongerius op 25 november 2014

Na je werktijd naar een tweede of zelfs derde baan om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het klinkt als “Amerikaanse toestanden”, als iets dat wij hier niet kennen. Toch is het ook in Europa geen uitzondering: veel Europeanen komen ondanks een volledige baan niet rond en leven in armoede. Ik vind dat ontoelaatbaar.

lees verder »

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie

door Agnes Jongerius op 23 november 2014

Vandaag was ik te gast bij “in gelderland live“. Het was een zeer interessante uitzending over de stand van transport in Nederland, in het bijzonder de provincie Gelderland. De SER heeft onlangs een rapport gepresenteerd waarin werknemers, werkgevers en kroonleden aangeven dat er sprake is van oneerlijke concurrentie in Nederland.

lees verder »

Lidstaten storten de Europese Unie in een betalingscrisis

door Paul Tang op 18 november 2014

De lidstaten en het Europees Parlement zijn het vanmiddag en vanavond niet eens geworden over de Europese begroting voor 2015. Voor de derde keer in vijf jaar wordt ligt er één maand voor de start van het komende begrotingsjaar nog geen akkoord over de uitgaven. Het belangrijkste struikelblok is de steeds grotere stapel van onbetaalde

lees verder »