Belastingontwijking en financiële transparantie

De PvdA wil een einde maken aan belastingontwijking en -fraude in Europa, liever vandaag dan morgen. Niet alleen lopen Europese lidstaten jaarlijks vele honderden miljarden mis aan belastinginkomsten, ook zorgt het ontwijken van belastingen voor een wedloop naar de bodem, waarin overheden steeds minder belasting vragen om nog bedrijven aan te kunnen trekken. Van werknemers wordt verwacht dat ze netjes belasting afdragen, van bedrijven verwachten wij dat ook. Daarvoor is transparantie over waar bedrijven zich vestigen een absolute vereiste.

Ons standpunt

  • We willen de vennootschapsbelasting meer gelijk te trekken tussen lidstaten en we vragen elk Europees land om haar bankgeheim op te geven.
  • Internationale bedrijven maken voortaan openbaar hoeveel belasting ze betalen in het land waar ze actief zijn. De PvdA is voorstander van de zogenaamde country-by-country reporting.
  • We rekenen af met de bedrijven die misbruik maken van belastingwetgeving. Een bedrijf mag niet langer alleen maar ergens gevestigd zijn vanwege voordelige fiscale constructies, om vervolgens in andere landen geen belasting af te dragen.
  • We zijn voor openheid van lobbybezigheden, en tegen dubieuze banenwissels van Brusselse bureaucraten. We steunen een verbeterd Europees lobby-register en maatregelen tegen draaideurpraktijken.
Nieuwsberichten over Belastingontwijking en financiële transparantie

Nieuw kabinet kiest voor Europa waar multinationals de dienst uitmaken

door Redactie op 10 oktober 2017

Het nieuwe kabinet geeft ruim baan aan de grote multinationals in Europa. Door de winstbelasting te verlagen, doet de nieuwe regering mee aan het rauwe spel van internationale belastingconcurrentie en wordt er geen werk gemaakt van een gezamenlijke Europese aanpak.

lees verder »

Europees Parlement krijgt steun van Commissie bij het tegengaan van belastingontwijking

21 september 2017

Hierbij de reactie van Paul Tang op de plannen van de Europese Commissie voor een nieuw belastingstelsel voor digitale bedrijven. Paul Tang, PvdA: “Het is goed dat het Europees Parlement de Europese Commissie aan haar zijde krijgt bij het tegengaan van belastingontwijking. Miljarden gaan verloren door een systeem dat stamt uit de tijd van rokende

lees verder »

PvdA-Eurodelegatie: Mooie woorden, nu vooral hard werken

door Redactie op 13 september 2017

De Europese lidstaten kunnen in de komende jaren dichter naar elkaar toe groeien. In de plannen, die Jean-Claude Juncker vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde zitten in ieder geval ingrediënten om ongelijkheid te bestrijden en de Europese eenheid te versterken. ‘Een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Europese Unie’, stelt de PvdA. Maar

lees verder »

Mijd onheilsrace om laagste winstbelasting

9 mei 2017

In Trouw roept Paul Tang de EU op om niet mee te gaan in de race-to-the-bottom naar de laagste winstbelasting die Donald Trump gestart is. In het rauwe spel van internationale concurrentie op belastingen moet Europa juist een tegenvoorbeeld stellen. Daarom pleit Paul Tang, met een knipoog naar Trump, voor ‘de grootste eerlijke belastinghervorming in

lees verder »

Europees Parlement wil ook een internationale VN-top over belastingontwijking

door Redactie op 6 juli 2016

Het Europees Parlement steunt het idee om naar voorbeeld van de COP 21 klimaattop ook een topconferentie op mondiaal niveau te organiseren over de aanpak van belastingontwijking. Het idee is gelanceerd door de S&D fractie in het Europees Parlement op initiatief van Europarlementariër Paul Tang. “Er is een parallel tussen de aanpak van klimaatverandering en

lees verder »

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

18 mei 2016

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts. Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept

lees verder »

Waar betaalt een multinational zijn belasting (niet)?

door Paul Tang op 12 april 2016

Door grote bedrijven te verplichten tot rapportage van winsten en belastingen per land, kan veel beter in kaart worden gebracht waar zij hun belasting betalen – of niet. De Europese Commissie presenteerde vandaag die informatieplicht voor bedrijven in jaarverslagen.  Nu valt uit jaarverslagen niet op te maken in welk land hoeveel belasting wordt betaald. Met al

lees verder »

Paul Tang (PvdA): ‘Goede sier maken, maar niet alle belasting betalen. De dubbele moraal van multinationals.’

26 januari 2016

Belastingontwijking is voor de meeste in Nederland gevestigde multinationals een dagelijkse praktijk. Hoeveel belasting ze precies betalen is niet te achterhalen. Dit blijkt uit een QuickScan van de jaarverslagen van 20 grote multinationals door de PvdA-Eurodelegatie. Opvallend is dat alle onderzochte multinationals actief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar tegelijkertijd blijken ze

lees verder »

Europees Fair Tax Label voor multinationals

door Paul Tang op 16 december 2015

Het Europees Parlement wil een Fair Tax Label invoeren voor multinationals. Op dit moment wordt door multinationals in Europa op grote schaal belasting ontweken. Het laatste rapport spreekt van een bedrag tussen de 13,4 en 33,5 miljard aan belasting die momenteel niet betaald wordt omdat Multinationals in bepaalde landen een voorkeursbehandeling krijgen. Het Luxleaks schandaal,

lees verder »

Onderzoekscommissie belastingontwijking moet langer doorgaan

door Paul Tang op 25 november 2015

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met haar onderzoeksrapport naar belastingontwijking en de aanbevelingen om deze schadelijke praktijken te stoppen. Het werk is echter nog niet af, sommige relevante documenten worden tot nu toe door de Commissie en de lidstaten achtergehouden. Daarom moet het mandaat van de speciale onderzoekscommissie verlengd worden om zo druk op

lees verder »