Democratie en rechtsstaat

Europa is een gemeenschap van gedeelde waarden. Democratie, fundamentele rechten, het respect voor minderheden en een functionerende rechtsstaat zijn de bouwstenen van Europa. In die waardegemeenschap staat centraal dat iedereen vrij is, gelijke kansen heeft en dat we onderling solidair zijn. Solidair, niet alleen binnen onze grenzen, maar ook internationaal. Helaas zijn er in sommige lidstaten problemen met de persvrijheid, corruptieschandalen of wordt er gezaagd aan de fundamenten van de rechtsstaat. De PvdA staat voor een Europa dat in staat is om deze problemen te bestrijden.

Ons standpunt

  • Het is moeilijk gebleken om landen aan te spreken op het niet naleven van mensenrechten, democratische principes en rechtsstatelijkheid. Daarom komt er wat ons betreft een robuust instrument om de rechtsstatelijkheid te bevorderen. Monitoring vindt plaats op basis van een aantal duidelijk meetbare criteria. Het instrumentarium om landen aan te sporen of te straffen wordt uitgebreid.
  • Eventuele obstakels die een effectieve samenwerking tussen lidstaten in de weg staan moeten worden weggenomen, waarbij de Europese instanties Europol en Eurojust het voortouw nemen.
  • We blijven ons inzetten voor het wegnemen van juridische belemmeringen als gevolg van verschillende rechtstelsels voor burgers en bedrijven. Strafrechtelijk beleid, in het bijzonder gerelateerd aan euthanasie, abortus en softdrugs, blijft uiteraard een nationale aangelegenheid.
  • De EU moet zich maximaal inzetten voor de bescherming van privacy, zowel online als offline. Persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van de persoon, onafhankelijk van de locatie waar deze worden opgeslagen. Iedereen heeft altijd recht op inzage, om informatie te laten vernietigen en om verstrekking van gegevens aan derden te verhinderen.
  • Alle nieuwe regelgeving moet worden getoetst op privacybescherming en informatievrijheid. Handelsakkoorden met derde landen worden alleen afgesloten wanneer deze waarborgen voor onze privacy bevatten.
Nieuwsberichten over Democratie en rechtsstaat

Nieuw kabinet kiest voor Europa waar multinationals de dienst uitmaken

door Redactie op 10 oktober 2017

Het nieuwe kabinet geeft ruim baan aan de grote multinationals in Europa. Door de winstbelasting te verlagen, doet de nieuwe regering mee aan het rauwe spel van internationale belastingconcurrentie en wordt er geen werk gemaakt van een gezamenlijke Europese aanpak.

lees verder »

EU moet aanbieden te bemiddelen in Spaans conflict

door Redactie op 4 oktober 2017

De PvdA-Eurodelegatie wil dat de EU aanbiedt om te bemiddelen in het conflict tussen de Spaanse regering en het Catalaanse bestuur. Binnen de EU zijn er positieve ervaringen met bemiddeling in gevoelige nationale kwesties, zoals bijvoorbeeld in Noord-Ierland.

lees verder »

PvdA-Eurodelegatie: Mooie woorden, nu vooral hard werken

door Redactie op 13 september 2017

De Europese lidstaten kunnen in de komende jaren dichter naar elkaar toe groeien. In de plannen, die Jean-Claude Juncker vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde zitten in ieder geval ingrediënten om ongelijkheid te bestrijden en de Europese eenheid te versterken. ‘Een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Europese Unie’, stelt de PvdA. Maar

lees verder »

Nepnieuws: Wat was waar?

6 april 2017

Bedankt voor alle reacties op onze quiz. Vandaag de uitslag. Welk nieuws klopte en wat was lariekoek? Lees hieronder de de uitleg: De EU kost ons ieder jaar meer Dit is niet waar. De EU bezuinigt juist. Anders dan in Nederland, raamt de Europese Unie haar kosten over een periode van zeven jaar. De huidige

lees verder »

Polen verkwanselt vrouwenrechten

door Redactie op 8 maart 2017

De Europese Unie moet de regering in Polen stevig onder druk zetten om te voorkomen dat vrouwenrechten daar verder in gevaar komen. De rechts-populistisch regering van de ‘Recht en Rechtvaardigheidpartij’ is van plan zijn handtekening weg te halen onder de zogeheten ‘Istanbul Conventie’. Hierin spreken landen – op voorstel van de Raad van Europa –

lees verder »

Grote meerderheid EP voor bevriezing onderhandelingen met Turkije

24 november 2016

Het Europees Parlement heeft in grote meerderheid besloten op te roepen tot een bevriezing van de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU. Die onderhandelingen zijn ongeloofwaardig geworden nu onder president Erdogan Turkije steeds verder afglijdt als het gaat om respect voor rechtsstaat, democratie, mensenrechten en persvrijheid. Als het land kiest voor herinvoering van

lees verder »

Zondagbrief: Hopen op betere tijden in Turkije

door Kati Piri op 20 november 2016

(Iedere zondag schrijft een PvdA-politicus een brief aan de leden van de partij. Deze week komt deze van Kati Piri.) De Turkse regering wil niet langer met me praten. Zo hebben ze aan Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, laten weten. Een echte reden is niet opgegeven, maar mijn kritische houding jegens het

lees verder »

Kati Piri:Turkije gooit deur naar EU dicht

door Kati Piri op 9 november 2016

“De Europese Unie rest niets anders dan de onderhandelingen met Turkije over toetreding te bevriezen. Uit het rapport van de Europese Commissie blijkt helaas opnieuw, dat de rechtsstaat en de democratie in Turkije op onaanvaardbare wijze onder druk staat. Turkije gooit nu zelf de deur dicht. We blijven graag in dialoog met de Turkse regering,

lees verder »

Laat gevangen Turkse journalisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij

door Kati Piri op 26 oktober 2016

“De Turkse regering moet alle gevangengenomen journalisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten. Als Turkije toenadering wil tot de Europese Unie moet de persvrijheid gerespecteerd worden.”. Dit klemmende beroep doet Kati Piri (PvdA) op de Turkse regering vooruitlopend op het debat hierover vanavond in het Europees Parlement. Dit debat over persvrijheid in Turkije is een initiatief van

lees verder »

Klimaat Koude Oorlog is terug

door Redactie op 5 oktober 2016
Foto Flickr

Kati Piri (PvdA) pleit voor een verdere verscherping van de sancties tegen Rusland. ‘Een slepende vete over Oost-Oekraïne en de Krim, het zwart maken van het onafhankelijke onderzoek naar het neerhalen van MH17 en het plegen van de meest afschuwelijke oorlogsmisdaden in Syrië – het kille klimaat van de Koude Oorlog is terug’, aldus Piri.

lees verder »