Dienstbare financiële sector

Een eerlijkere verdeling van de financiële risico's is voor de PvdA de basis in de financiële sector: geen publieke rekening voor privaat genomen risico’s. Niet langer betalen de overheid en de belastingbetaler het gelag van een omvallende bank, maar eerst en vooral de aandeel- en obligatiehouders. Daar hebben we de afgelopen jaren al stevig aan gewerkt en daar gaan we mee door!

Ons standpunt

  • De doorgeslagen bonuscultuur in de bankenwereld pakken we gezamenlijk aan. Bonussen in Europa zijn inmiddels van een plafond voorzien. Wij willen nog strengere Europese afspraken om exorbitante bonussen in de financiële sector aan banden te leggen: maximaal 20 procent van het jaarsalaris.
  • Banken opereren internationaal en zijn vergaand met elkaar verknoopt. Nationaal toezicht werkt niet meer in deze tijd. We willen blijven werken aan een volwaardige bankenunie, want alleen met gezamenlijk toezicht komen we tot een stabiele en dienstbare financiële sector.
  • Het is een kromme situatie dat je over een brood wel belasting moet betalen, en over flitskapitaal niet. De PvdA wil een financiële transactietaks, waarvan de inkomsten terugvloeien naar de nationale lidstaten. De pensioensector wordt uitgezonderd.
Nieuwsberichten over Dienstbare financiële sector

Nieuw kabinet kiest voor Europa waar multinationals de dienst uitmaken

door Redactie op 10 oktober 2017

Het nieuwe kabinet geeft ruim baan aan de grote multinationals in Europa. Door de winstbelasting te verlagen, doet de nieuwe regering mee aan het rauwe spel van internationale belastingconcurrentie en wordt er geen werk gemaakt van een gezamenlijke Europese aanpak.

lees verder »

PvdA-Eurodelegatie: Mooie woorden, nu vooral hard werken

door Redactie op 13 september 2017

De Europese lidstaten kunnen in de komende jaren dichter naar elkaar toe groeien. In de plannen, die Jean-Claude Juncker vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde zitten in ieder geval ingrediënten om ongelijkheid te bestrijden en de Europese eenheid te versterken. ‘Een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Europese Unie’, stelt de PvdA. Maar

lees verder »

Winstbelasting bedrijven Europees regelen

door Paul Tang op 10 juli 2017

Als volleerde spelers in het balletje-balletje spel, weten multinationals hun winsten vliegensvlug over de grenzen van landen te verschuiven. Hierdoor worden hun winsten onzichtbaar voor de belastingdienst. Met als gevolg dat zij vaak maar een schijntje aan belasting betalen. Dit is volstrekt oneerlijk en daarom wil ik deze spelers ontmaskeren. Dat kan alleen als we

lees verder »

Mijd onheilsrace om laagste winstbelasting

9 mei 2017

In Trouw roept Paul Tang de EU op om niet mee te gaan in de race-to-the-bottom naar de laagste winstbelasting die Donald Trump gestart is. In het rauwe spel van internationale concurrentie op belastingen moet Europa juist een tegenvoorbeeld stellen. Daarom pleit Paul Tang, met een knipoog naar Trump, voor ‘de grootste eerlijke belastinghervorming in

lees verder »

Paul Tang (PvdA): Nieuwe Europese pensioenrichtlijn brengt betere bescherming en meer transparantie

door Paul Tang op 23 november 2016

De nieuwe Europese pensioenrichtlijn die deze week wordt aangenomen in het Europees Parlement zorgt voor meer openheid van investeringen. Ook zorgen de nieuwe regels voor een betere bescherming van deelnemers in het geval dat een pensioenfonds wil verhuizen naar een ander land. Alle Europese landen houden hun eigen pensioenstelsel, alleen stelt de nieuwe richtlijn een

lees verder »

Paul Tang: ontgiften van pakketjes rommelhypotheken

door Paul Tang op 20 mei 2016

“Nieuwe Europese regels moeten voorkomen dat banken in de toekomst wederom giftige pakketten van slechte leningen doorverkopen, verpakt in complexe ondoorzichtige structuren.” Dit zegt Paul Tang (PvdA) die namens het Europees Parlement verantwoordelijk is voor de nieuwe wetgeving op het gebied van securitisatie. Securitisatie is een techniek om een aantal op elkaar lijkende leningen, bijvoorbeeld

lees verder »

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

18 mei 2016

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts. Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept

lees verder »

Wat we kunnen leren van het land van Lehmann Brothers ?

door Paul Tang op 19 januari 2016

Het Europees Parlement stemt vandaag over aanbevelingen voor een kapitaalmarktunie. De Europese Commissie wil met deze kapitaalmarktunie op nieuwe manieren geld vrij maken voor leningen en investeringen, buiten het bankwezen om. Het is een goed voorstel omdat het huidige systeem niet goed functioneert, maar het mag de druk niet wegnemen op het repareren van onze

lees verder »

Zonder Europees depositogarantiestelsel is de bankenunie niet af

door Paul Tang op 24 november 2015

“De les uit de crisis is dat banken en landen elkaar niet onder water mogen trekken. De bankenunie heeft een Europees depositogarantiestelsel nodig om deze ambitie waar te maken. Door de risico’s te spreiden en te verkleinen maken we namelijk de kans kleiner dat een Europees land wordt meegetrokken als er een bank ten onder

lees verder »

Sfeerimpressie bijeenkomst ‘De toekomst van de eurozone’ met Paul Tang

door Redactie op 12 april 2015

Afgelopen zaterdag sprak Paul Tang over de toekomst van de eurozone in het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam. Het investeringsplan van de Europese Commissie, het besluit voor kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank, en de politieke ontwikkelingen in Griekenland vereisen opheldering en duiding. Niet alleen in Den Haag en Brussel, maar ook middels publiek debat. Daarom organiseerde de PvdA Europa

lees verder »