Europees asiel- en migratiebeleid

Er moet in Europa altijd plek zijn voor vluchtelingen die hun leven niet zeker zijn in hun thuisland vanwege hun geloof, geaardheid of politieke voorkeur. Een gezamenlijk Europees asielbeleid is nodig om te voorkomen dat kwetsbare asielzoekers het slachtoffers worden van de willekeur van landen. Ongeacht of iemand asiel aanvraagt in Spanje, Griekenland of Nederland, de kans op een verblijfsvergunning moet dezelfde zijn in alle Europese landen. Dat betekent ook solidariteit van landen als Nederland met landen aan de buitengrenzen van Europa.

Ons standpunt

  • Een gezamenlijk Europees asielbeleid is nodig om te voorkomen dat vaak kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden van de willekeur van landen.
  • De opvang van asielzoekers moet een verantwoordelijkheid worden van alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. We streven naar opvangvoorzieningen die voor asielzoekers in alle lidstaten op een gelijk (hoog) niveau liggen.
  • In noodsituaties aan de buitengrens, zoals bij bootvluchtelingen, moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is. Humane opvang moet altijd worden geboden.
  • Landen mogen pas toetreden tot het Verdrag van Schengen als er voldoende vooruitgang is geboekt met het bestrijden van georganiseerde misdaad, corruptie en als er een solide bewaking is van de buitengrens.
Nieuwsberichten over Europees asiel- en migratiebeleid

Vluchtelingen Griekenland niet aan hun lot overlaten in de winterkou.

10 november 2017

De Griekse regering moet nu verantwoording nemen voor adequate winteropvang voor vluchtelingen. Die prangende oproep doet Kati Piri, Europarlementariër voor de PvdA. “Het is ondenkbaar dat mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld straks in de winter in tentjes creperen van de kou. Die fout mogen we nooit meer maken.” Piri roept in haar

lees verder »

Nieuw kabinet kiest voor Europa waar multinationals de dienst uitmaken

door Redactie op 10 oktober 2017

Het nieuwe kabinet geeft ruim baan aan de grote multinationals in Europa. Door de winstbelasting te verlagen, doet de nieuwe regering mee aan het rauwe spel van internationale belastingconcurrentie en wordt er geen werk gemaakt van een gezamenlijke Europese aanpak.

lees verder »

PvdA-Eurodelegatie: Mooie woorden, nu vooral hard werken

door Redactie op 13 september 2017

De Europese lidstaten kunnen in de komende jaren dichter naar elkaar toe groeien. In de plannen, die Jean-Claude Juncker vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde zitten in ieder geval ingrediënten om ongelijkheid te bestrijden en de Europese eenheid te versterken. ‘Een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Europese Unie’, stelt de PvdA. Maar

lees verder »

Open dialoog over vluchtelingen en integratie

door Redactie op 17 mei 2017

De situatie in Syrië, de zware omstandigheden in Griekenland, maar ook de uitdagingen rond de opvang van vluchtelingen in Nederland: vluchtelingen en integratie domineren het dagelijks gesprek. Te vaak leiden deze onderwerpen tot heftige en emotionele debatten waardoor een inhoudelijk gesprek onmogelijk blijft. Hierbij dreigt tevens het gevaar dat iedereen in zijn eigen ‘bubble’ blijft

lees verder »

Zondagbrief: Hopen op betere tijden in Turkije

door Kati Piri op 20 november 2016

(Iedere zondag schrijft een PvdA-politicus een brief aan de leden van de partij. Deze week komt deze van Kati Piri.) De Turkse regering wil niet langer met me praten. Zo hebben ze aan Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, laten weten. Een echte reden is niet opgegeven, maar mijn kritische houding jegens het

lees verder »

Laat gevangen Turkse journalisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij

door Kati Piri op 26 oktober 2016

“De Turkse regering moet alle gevangengenomen journalisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten. Als Turkije toenadering wil tot de Europese Unie moet de persvrijheid gerespecteerd worden.”. Dit klemmende beroep doet Kati Piri (PvdA) op de Turkse regering vooruitlopend op het debat hierover vanavond in het Europees Parlement. Dit debat over persvrijheid in Turkije is een initiatief van

lees verder »

Het valse referendum van Viktor Orbán

door Kati Piri op 29 september 2016

Een opgestoken middelvinger richting Brussel. Dat is de werkelijke boodschap van het referendum, dat premier Viktor Orbán aanstaande zondag voor Hongarije heeft uitgeschreven. De vraag over het wel of niet weren van vluchtelingen is een staaltje van spierballenpolitiek van deze xenofobe Hongaarse politicus, die hiermee vooral zijn positie in eigen land wil versterken. Het is

lees verder »

Voorstel hervestiging vluchtelingen: Goede eerste stap

door Kati Piri op 13 juli 2016

“Een goede eerste stap.” Dat zegt PvdA-Europarlementariër Kati Piri op het voorstel van de Europese Commissie om de procedures voor hervestiging van vluchtelingen gelijk te trekken voor alle EU-lidstaten. Hervestiging is een cruciaal onderdeel van het Europese asiel- en migratiebeleid, omdat het een veilig en legaal alternatief biedt op mensensmokkel en de levensgevaarlijke routes waar

lees verder »

Kati Piri: Betere samenwerking door Europese Kust-en Grenswacht

6 juli 2016

“De oprichting van een Europese Kust- en Grenswacht is een logisch sluitstuk van  de Schengenzone. De Nederlandse grens ligt aan de rand van Europa. Het is in ons nationaal belang dat deze goed bewaakt wordt”, aldus Europarlementariër Kati Piri. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het voorstel voor de oprichting van het Europees Kust-

lees verder »

Verzamelen passagiersgegevens is wassen neus zonder samenwerking

door Kati Piri op 14 april 2016

PvdA stemt niet in met EU-PNR zolang lidstaten weigeren cruciale informatie te delen in de strijd tegen terreur. De PvdA Eurodelegatie heeft daarom in het Europees Parlement vanmiddag tegen het voorstel gestemd, dat het massaal verzamelen, bewaren en verwerken van persoonlijke vliegpassagiersgegevens Europees moet regelen, bekend als de richtlijn EU Passenger Name Records (EU PNR).

lees verder »