Goed en eerlijk werk

Door oneerlijke concurrentie worden Nederlandse werknemers soms uit de markt geprijsd, en worden hun collega’s uit armere EU-landen soms uitgebuit door werkgevers. Nog te vaak krijgen werknemers te weinig betaald (soms zelfs minder dan het wettelijk minimumloon), moeten ze te lang werken en betalen ze te veel huur voor belabberde onderkomens. Niet alleen werknemers, maar ook goede en eerlijke werkgevers zijn hiervan de dupe: zij worden op oneigenlijke wijze beconcurreerd door werkgevers die een loopje nemen met de regels en het fatsoen. Ter bescherming van werknemers en goede werkgevers moet aan deze lose-lose situation snel een einde komen.

Ons standpunt

  • We willen schijnconstructies aanpakken die werknemersrechten ondermijnen en een gelijk speelveld belemmeren.
  • We willen betere samenwerking van de arbeidsinspectie, om zo uitbuiting tegen te gaan.
  • We zetten ons in voor een aanpassing van de diensten- en detacheringsrichtlijn, zodat gelijk werk voor gelijk loon geborgd wordt, en werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden.
  • We zetten ons in om werknemersrechten buiten Europa waar mogelijk te versterken.
Nieuwsberichten over Goed en eerlijk werk

PvdA-Eurodelegatie: Mooie woorden, nu vooral hard werken

door Redactie op 13 september 2017

De Europese lidstaten kunnen in de komende jaren dichter naar elkaar toe groeien. In de plannen, die Jean-Claude Juncker vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde zitten in ieder geval ingrediënten om ongelijkheid te bestrijden en de Europese eenheid te versterken. ‘Een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Europese Unie’, stelt de PvdA. Maar

lees verder »

Nieuwe EU-wetgeving voor wegvervoer lijkt waardeloos

3 mei 2017

Het pakket aan maatregelen om de Europese regels voor wegvervoer te verbeteren dreigt op een totale mislukking uit te lopen. De plannen die de Sloveense Eurocommissaris Bulc officieel pas eind mei gaat presenteren worden nu al zwaar bekritiseerd door de vakbonden en Europarlementariërs van een brede coalitie van partijen. Agnes Jongerius heeft het initiatief genomen

lees verder »

Europa schiet vaders Nederland te hulp

27 april 2017

Nederland loopt erg achter op Europees niveau als het gaat om verlofdagen voor vaders. Met druk vanuit Europa zou hier verandering in kunnen komen. De EU wil voor vaders van pasgeboren kinderen tien dagen verlof en flexibel ouderschapsverlof voor beide ouders. Agnes Jongerius, Gijs van Dijk en Kirsten van den Hul zijn blij met dit

lees verder »

Maak CETA model voor eerlijke wereldhandel

door Redactie op 15 februari 2017

De PvdA-Eurodelegatie velt nog geen definitief oordeel over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Zeker als het gaat om het verantwoord beslechten van conflicten is de race allesbehalve gelopen. Door nu ‘ja` of ´nee´ te zeggen tegen CETA gaat de kans verloren om door te kunnen knokken voor een handelsakkoord, dat model

lees verder »

Strengere regels voor buitenlandse werknemers

door Agnes Jongerius op 26 januari 2017

Agnes Jongerius (PvdA) wil strengere regels voor het tijdelijk uitsturen van werknemers van het ene naar het andere EU-land. Werkgevers misbruiken deze Europese regels nu om arbeidskrachten uit Oost-Europa goedkoop in te zetten in het westen. Jongerius wil daarom dat deze zogeheten ‘detachering’ wordt beperkt tot maximaal een half jaar. Ze heeft daartoe wijzigingen op

lees verder »

PvdA-boodschap aan ‘Staat Europese Unie’ : Europa moet werken

door Redactie op 13 september 2016

Dít staat Europa te doen: Geef de economie meer lucht en zorg zo voor meer zekere, toekomstbestendige  banen. Werk aan een echt sociaal Europa, waar het niet om de markt maar om de mens draait. Wees een wereldspeler, die vecht tegen geweld en staat voor mensenrechten en democratie. Dit is de boodschap van de PvdA-Eurodelegatie

lees verder »

Stop de Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU

door Redactie op 26 mei 2016

Na aanhoudende geruchten in de afgelopen jaren werd deze week in een rapport van de Universiteit van Leiden en in een documentaire van VICE onomstotelijk aangetoond dat Noord-Koreaanse arbeiders in Europese landen aan het werk zijn onder erbarmelijke omstandigheden. Deze werknemers worden door het dictatoriale regime in Pyongyang de wereld ingestuurd om broodnodige buitenlandse valuta

lees verder »

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

18 mei 2016

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts. Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept

lees verder »

Stop uitbuiting vrachtwagenchauffeurs door Cyprus-route

door Agnes Jongerius op 24 februari 2016

De uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs via de zogenaamde Cyprus-route gaat onverminderd door. De schijnconstructie is jaren geleden in opspraak geraakt maar wordt nog veelvuldig gebruikt. Dit is aangetoond door het radioprogramma Reporter. . In november 2013 heeft de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank geconcludeerd dat de zgn. ‘Cyprusroute’ die gebruikt wordt door het bedrijf ‘AFMB ltd.’ illegaal is.

lees verder »

Stop de oneerlijke concurrentie met Chinese staalindustrie

door Agnes Jongerius op 17 december 2015

De Europese markt dreigt te worden overspoeld met spotgoedkoop Chinees staal. In het afgelopen jaar is de economie in China flink teruggelopen en kampt het land met een gigantische overproductie. Het overschot wordt tegen dumpprijzen op de wereldmarkt gegooid en hier heeft de Europese staalindustrie onder te lijden. Aangezien China de productie niet wil terugbrengen

lees verder »