27 februari 2015, om 20:00, Zuidoost Drenthe | Zuidoost Drenthe

Agnes Jongerius bezoekt Zuidoost Drenthe

Op vrijdag  27 februari 2015 brengt Agnes Jongerius  van het Europees Parlement op uitnodiging van de PvdA  een werkbezoek aan Zuidoost Drenthe. Agnes Jongerius is fractielid van de Progressieve Alliantie  van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement. Zij is vice-voorzitter van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken. In de periode 2005-2012 was zij voorzitter van de FNV.

Programma van vrijdag 27 februari   

11.00-12.45 uur: Bezoek & rondleiding bij Philips Lighting Emmen

Europees Parlementariër Agnes Jongerius gaat in overleg met directie en   ondernemingsraad van Philips Lighting Emmen over de onlangs aangekondigde sluiting van de vestiging . Reden van het overleg is de onzekerheid over het voortbestaan van Philips Lighting Emmen.

Door deze sluiting dreigen 140 vaste medewerkers en 100 uitzendkrachten hun baan te verliezen. Steeds meer gezinnen raken hierdoor in de knel, de sociale problematiek neemt toe. Agnes Jongerius gaat hierover in gesprek met directie en ondernemingsraad.

Locatie Emmen: Philips Lighting Emmen B.V. Kapitein Grantstraat 9 7821 AP Emmen

13.00-14.30 uur: Bezoek aan Wildlands Adventure Zoo Emmen

Directeur Frankwin van Beers,  van Wildlands Emmen gaat Agnes Jongerius informeren over de ontwikkelingen van het in aanbouw zijnde nieuwe Dierenpark en Theater. Hij gaat hier ook stilstaan bij de werkgelegenheid en de betrokkenheid van de regionale bedrijven. Uiteraard sluiten zij dit bezoek af met een unieke rondleiding over de bouwplaats.

Graag wijzen wij u er op ,dat u in het bezit dient te zijn vaneen geldig paspoort of ID kaart, i.v.m. de veiligheidsvoorschriften op de bouw. Rondleiding WildLands Adventure Zoo in aanbouw, infocentrum Koenen Bouw, ingang Emmerweg 30 Emmen.

15.00-16.45 uur:  Wandeling door het centrum van Emmen

Na het bezoek aan het nieuwe Dierenpark wordt het bezoek voortgezet met een wandeling o.a. het best bezochte winkelcentrum in Noord Nederland: “De Weiert”.  Hier is tijd voor een gesprek met publiek en ondernemers. Tevens wordt een bezoek gebracht aan de recent geopende winkel “eerlijk Drenthe” van de vakschool PRO Emmen( circa 15.00 uur) waar leerlingen een opleiding volgen.

17.30-20.00 uur: Bezoek aan het industrieel centrum van Coevorden

Tot slot een informele bijeenkomst met vertegenwoordigers van gemeentebesturen, bedrijfsleven, politiek, werknemersorganisaties en onderwijs uit de regio Zuidoost Drenthe. Namens het College van B &W zal wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden de bijeenkomst open met een woord van welkom.

Aansluitend wordt ingegaan op de werkgelegenheid (werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid) en de sociaal  economische structuur. Het plan aanpak Vierkant voor Werk om de hoge mate werkloosheid terug te dringen. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de belemmeringen, knelpunten in het grensoverschrijdend verkeer waar ondernemers maar ook burgers dagelijks hinder van ondervinden.

De bijeenkomst wordt gehouden in het kantoor van GVZ Europark Coevorden –Emlichheim GmbH, adres Coevordener Strasse 35 D-49824 Laar.(navigatie moet kiezen voor Laar, Grafschaft Bentheim).

Achtergrond informatie over het nieuwe Dierenpark:

Het huidige Dierenpark Emmen staat aan de vooravond van verplaatsing naar een nieuwe locatie aan de westzijde van het centrum van Emmen. Hiermee is een investering gemoeid van circa 200 miljoen euro. Om ruimte te maken voor een nieuw en aantrekkelijk stadshart, verhuist het Emmer Dierenpark van het oosten naar het westen van de stad. Het Dierenpark wordt hier onderdeel van een Belevenspark van 35 hectare met ook ruimte voor een modern stadstheater. Dit vindt plaats in het kader van het project Atalanta waarbij het centrum van Emmen een ingrijpende verandering ondergaat. De verplaatsing baant de weg voor een duurzame en dynamische economische ontwikkeling van het stadshart, en het opent veelbelovende perspectieven voor de toekomst van het in aanbouw zijnde nieuwe Dierenpark. De vrijkomende locatie aan de Hoofdstraat wordt herontwikkeld tot een nieuw stadshart. Bijzonder is dat het parkachtige  karakter van het 12 hectare grote gebied behouden blijft.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: