20 juni 2015, om 17:15, Provinciehuis in Den Bosch | Provinciehuis in Den Bosch

Agnes Jongerius en Kati Piri bij PvdA Brabantdag 2015

Op zaterdag 20 juni spreken PvdA Europarlementarier Kati Piri en Agnes Jongerius bij de vijfde editie van de PvdA Brabantdag. De Brabantdag is inmiddels uitgegroeid tot dé netwerkdag voor alle PvdA’ers. Net lid of ervaren partijtijger? Enthousiaste campaigner of door de wol geverfde bestuurder? Iedereen is welkom! Kijk voor meer informatie op de website van de PvdA Brabant

Waar: Provinciehuis in Den Bosch
Wanneer: Zaterdag 20 juni 2015, van 9.30 uur tot 17.15 uur
Programma: Het programma van de PvdA Brabantdag vindt plaats samen met het PvdA Opleidingsfestival. Onderstaand programma is enkel dat van de PvdA Brabantdag. Op verschillende momenten kan worden gekozen voor een onderdeel van het Opleidingsfestival. Dit wordt dan getoond in de aanmeldlink.

Ochtendprogramma

09:30 Inloop

09:45 Opening door Wim Luijendijk, gewestvoorzitter

10:00 – 12:00 Statensimulatie: de Statensimulatie is een simulatie van een echte Statenvergadering. Er vindt een uitgebreid rollenspel plaats met een Commissaris van de Koning, een gedeputeerde, fracties, woordvoerders en opdrachten.

Middagprogramma

12:00 – 13:00 Lunch: Tijdens de lunch wordt rekening gehouden met speciale wensen. Deze zijn in het aanmeldsysteem aan te geven.

13:00 Opening van het middagprogramma door Hans Spekman, landelijk PvdA voorzitter

13:15 – 13:45 Plenaire spreker: Luitenant-generaal Schnitger, Commandant Luchtstrijdkrachten ‘(Brabantse) Defensie onmisbare schakel’ (met een korte introductie door dhr. Harry van den Bergh, initiatiefnemer Manifest over Versterking van de Nederlandse defensie en PvdA woordvoerder Defensie 1977 – 1987)

De Commandant Luchtstrijdkrachten heeft de leiding over de Koninklijke Luchtmacht. Zijn belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat luchtmachteenheden klaar zijn voor inzet. De commandant is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leiden en beëindigen van operaties. Hij rapporteert aan de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Veiligheid is van cruciaal belang voor economische ontwikkeling en welvaart, daarom is het hebben van een sterke krijgsmacht belangrijk voor Nederland. De krijgsmacht is sterk verbonden met de maatschappij en genereert innovatie en werkgelegenheid. In Noord-Brabant levert Defensie 11724 banen, waarvan 5594 bij de Luchtmacht. Met de komst van de F-35 wordt bovendien het Europese motorenonderhoud naar Brabant gehaald, wat goed is voor vele manjaren extra werk.

14:00 – 16:15 Snelkookworkshoprondes (doordraaien van workshopronde 1 naar 2 tussen 15:00 en 15:15)

In een uur zal als een snelkookpan door een thema worden heengelopen. Met boeiende en betrokken sprekers en maximaal 25 deelnemers per workshop. Sprekers houden een korte introductie waarna zij met de deelnemers in gesprek/discussie zullen gaan.

14:00 – 15:00 Snelkookworkshopronde 1

1. De koers van de partij, deels met Hans Spekman. Er wordt veel gesproken over de koers van de PvdA. In verschillende rapporten en manifesten is de laatste jaren vastgelegd waar de partij voor staat. Is dit voldoende? Is de constante discussie goed voor de partij?

2. Brabantse infrastructuur, met Tweede Kamerlid Duco Hoogland en fractievoorzitter Stijn Smeulders. Over Brabants spoor (traject Breda-Utrecht, uitbreiding Breda-Tilburg, Eindhoven airport, station Berkel-Enschot, spooronderdoorgangen en spoorveiligheid), wegen (knooppunt Hooijpolder, veiligheid provinciale wegen) en fietssnelwegen. Ook over smart mobility en innovatie in de infrastructuur.

3. Vrouwen in de politiek: de selectiecommissies. Met Gewestbestuurslid Marjolein de Wit en landelijk partijmedewerker Martijn Brandenburg. Het aantal vrouwen dat lid is van de PvdA is stevig lager dan het aantal mannen. Dat werkt ook door in het aantal actieve functies binnen en namens de partij. Hoe meer vrouwen actief te krijgen in besturen en politieke functies?

4. Mensenrechten en asielbeleid met Tweede Kamerlid Attje Kuiken en Europarlementariër Kati Piri. Nederland profileert zich als mensenrechtenland. Zowel nationaal als internationaal waakt Nederland voor de mensenrechten. Strookt het nieuwe asielbeleid met deze houding? Hoe werkt het Bed-Bad-Brood-akkoord straks in de praktijk? Hoe gaan andere landen om met asielzoekers? Wat houdt het nieuwe asielvoorstel van de Europese Commissie in en wat zijn de gevolgen voor Nederland?

5. Social media en online communicatie met landelijk partijmedewerker Lodewijk Bleijerveld en Brabantse communicatiemedewerker Arjen van Drunen. De wereld kan niet meer zonder digitale communicatie. De PvdA moet hier in mee, landelijk en in afdelingen. Hoe is de website het beste in te zetten? Wanneer en hoe werkt social media goed?

6. Civiel Militaire Samenwerking met luitenant-kolonel dr. Joris van Esch. Luitenant-kolonel dr. Joris van Esch is commandant van een Civiel Militair Interactie Commando, een eenheid van de Koninklijke Landmacht die in missiegebieden samenwerkt met plaatselijke commandanten, lokale politieke leiders en niet-gouvernementele organisaties. Conflicten vinden altijd plaats tussen mensen en daar ligt dan ook de oplossing. Defensie werkt daarom tijdens missies nauw samen met andere actoren, zoals het lokale bestuur of ontwikkelingsorganisaties. De specialisten hiervoor werken in het Civiele en Militaire Interactie Commando.

15:15 – 16:15 Snelkookworkshopronde 2

1. Het ruimtelijke ordening bordspel van Fanagri met waterschapsbestuurder Aaltje Schouten en Statenlid Antoinette Knoet. Hoe richt je de ruimte in? Uitgaande van beperkte middelen en meerdere doelen? Tijdens de workshop wordt je uitgedaagd om keuzes te maken en leer je waar beleidsmakers en politici mee worstelen met het inrichten van de ruimte.

2. De straat op! met Harm Rijks (PvdA Den Boch) en Eewoud van den Heuvel (PvdA Breda). Canvassen is een systeem om van deur tot deur te gaan. Met de kreet ‘PvdA in de buurt’ doen vele afdelingen daaraan mee. Maar wat is de beste tactiek? Hoe zorg je het beste dat je zichtbaar bent en ook echt overal komt? Twee campagnetoppers geven hun systeem prijs.

3. Ludieke acties: hoe organiseer je die? Door de Jonge Socialisten Brabant. Het is soms moeilijk om aandacht te vragen voor de onderwerpen die de PvdA belangrijk vindt. Toch wil je zichtbaar zijn en politieke doelen bereiken. Ludieke acties kunnen dan het instrument zijn om zaken in beeld te brengen en in de pres te komen. Maar hoe zet je een ludieke actie op? De Jonge Socialisten geven advies en delen hun ervaringen.

4. Samenwerking met grote Europese buren, de ontwikkelingen in Rusland en Turkije met Europarlementariër Kati Piri en Tweede Kamerlid Michiel Servaes. Er gebeurt veel in de grote landen aan onze Europese grenzen. Rusland en Turkije bewegen, maar bewegen ze de goede kant op? Wat kunnen en moeten wij als PvdA hiermee?

5. Het nieuwe provinciale bestuursakkoord; bespreking van de inhoud, met fractievoorzitter Stijn Smeulders en onze gedeputeerde Erik van Merrienboer. Het Brabants provinciaal bestuursakkoord van VVD, D66, SP en PvdA heet ‘Beweging in Brabant’. Welke kant gaan we op bewegen? Welke punten heeft de PvdA binnen gehaald en welke weggegeven? Het programma wordt op details toegelicht en besproken.

6. Militaire samenwerking buurlanden Duitsland, België en overige Europese partners met Wim Nagtegaal, voormalig Commandant Marine en voormalig plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten en Dr. Margriet Drent, Senior Onderzoeker bij de Afdeling Veiligheid van het Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’. Het is onrustig aan onze buitengrenzen. In het oosten sluimert gevaar. In het zuiden is er open strijd, zijn er zelfs meerdere strijdtonelen en is er sprake van veel geweld. Steeds luider klinkt de vraag of Europa haar defensie op orde heeft. En neemt de roep om meer middelen voor de krijgsmacht toe. Tegelijkertijd wijzen velen op de (resterende) mogelijkheden om binnen Europa de bestaande defensiebudgetten beter te benutten. Is het Nederlandse beleid van intensieve samenwerkingen met oa Duitsland en België daarop een antwoord? En zo ja laten wij nog mogelijkheden onbenut? Welke dan? Hoe gaat Nederland die realiseren? En hoe krijgen we onze buren-bondgenoten mee?

16:30 – 17:15 Plenaire spreker: Europarlementariër Agnes Jongerius ‘(Samen)Werken over grenzen heen’

Een van de doelen van Europa is te zorgen voor meer werkgelegenheid. Hoe doet de EU dit? Wat kan en moet er nog gebeuren? Hoe staat de PvdA daar in?

17:15 Start Brabantse borrel