10 oktober 2015, om 13:00, Jonas Daniel Meijerplein Amsterdam | Jonas Daniel Meijerplein Amsterdam

Agnes Jongerius spreekt tijdens TTIP demonstratie

Zaterdag 10 oktober is er een grote TTIP demonstratie in Amsterdam. Agnes Jongerius zal aan het begin van deze demonstratie de deelnemers toespreken. TTIP is het handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten waarover op dit moment onderhandeld wordt.

De PvdA stelt harde eisen aan TTIP over werknemersrechten, werkgelegenheid, het beschermen van Europese veiligheidsnormen en milieuregels en het garanderen van democratische controle op het verdrag. Voor private tribunalen (ISDS) waarmee bedrijven landen kunnen aanklagen is geen plaats in een sociaal en eerlijk verdrag. De PvdA vindt dat het internationale bedrijfsleven geen eigen rechtssysteem buiten de democratische rechtsstaat om, nodig heeft.

Er zal aan onze eisen voldaan moeten worden wil de PvdA in het Europees Parlement instemmen met TTIP.