29 oktober 2014, om 21:30, Rembrandt Tower Boardroom, Amsterdam | Rembrandt Tower Boardroom, Amsterdam

BNR-debat Pensioen in Beweging

Pensioen in beweging | Hoe gaat u daarmee om?

Er leven heel wat vragen over ons pensioenstelsel. De pensioenopbouw wordt beperkt en de discussie over aanvullende alternatieven is in volle gang. Maar hoe gaat u daar mee om? Als werkgever? Als pensioenuitvoerder? En hoe krijgen we werknemers in beweging over dit lastige onderwerp?

Meer informatie en aanmelden op de website van BNR

Paul Tang is deelnemer aan het debat.