20 april 2015, om 19:00, Studio Dudok, Hofweg 1a, Den Haag | Studio Dudok, Hofweg 1a, Den Haag

Debat ‘De staat van de Europese economie’ met Paul Tang

PvdA Europarlementarier Paul Tang spreekt op maandagavond 20 april tijdens het debat ‘De staat van de Europese economie’ in Den Haag. De liberale TeldersStichting en de sociaal-democratische Wiardi Beckmanstichting organiseren in samenwerking met het Montesquieu Instituut op 20 april een actueel debat over de staat van de Europese economie en de aanpak van de eurocrisis. De wetenschappelijke bureaus zijn verbonden aan de twee regeringspartijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse inbreng. Niettemin vertegen-woordigen zij verschillende sociaaleconomische tradities. Ook in het debat over Europa.

Het beleid om tekorten en schulden via bezuinigingen terug te brengen en met prioriteit voor aanpassingen en hervormingen gericht op het vergroten van het concurrentievermogen – vertaald in het Europees Semester – komt steeds meer onder vuur te liggen. Landen als Frankrijk en Italië worden ontzien en krijgen meer tijd om financieel orde op zaken te stellen.

De Europese Commissie doet dat onder de noemer van flexibiliteit. De ECB zette recentelijk een enorme stap met geldverruiming op grote schaal via het opkopen van leningen in de verwachting dat dit (Quantitative Easing of QE) de groei zal aanzwengelen en deflatie zal tegengaan. Voorzitter Juncker presenteerde eerder een zeer omvangrijk investeringsprogramma gericht op banengroei. En meest recent – na de Griekse verkiezingen – kwam de aanpak van landen in de noodprocedure, het Trojka-model, onder druk te staan.

In kringen van economen, maar ook in sommige crediteurlanden, wordt gevreesd dat het verminderen van de begrotingsdiscipline – gepaard gaande met het uithollen van het Europees Semester – en het injecteren van goedkoop geld in de Europese economieën ten koste zal gaan van de nog steeds noodzakelijke economische aanpassingen. Anderen brengen daar echter tegenin dat de aanpak van de afgelopen jaren in veel lidstaten niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd – de werkloosheid blijft onaanvaardbaar hoog – en dat het voortzetten ervan enorme electorale risico’s met zich mee brengt.

Hoe kijken Nederlandse experts en politici uit liberale en sociaaldemocratische kringen aan tegen deze discussie? Welke kant moet het op? En wat betekent dat voor Nederland in Europa? Neemt het Zuiden het van het Noorden over?

Programma

1. Inleiding. De aanpak van de eurocrisis op een tweesprong: Harald Benink (hoogleraar Banking
and Finance Tilburg School of Economics and Management)

2. Panel 1. Linksom of rechtsom uit de crisis? Rens van Tilburg (columnist Volkskrant en
verbonden aan het Sustainable Finance Lab Utrecht University) neemt het op tegen Maarten
Berg (UD Economie Universiteit Leiden).

3. Panel 2. De politiek aan zet. Vertegenwoordiger VVD (tbc) in de weer met Paul Tang, lid van
het Europees Parlement voor de PvdA.

4. Drankje na afloop
Mark Kranenburg (NRC Handelsblad) zal de bijeenkomst modereren.
Datum: maandag 20 april 2015
Tijd: 17.00 ‐ 19.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur

Waar: Studio Dudok, Hofweg 1a, Den Haag, Netherlands

Wanneer:  maandag 20 april, 2015 – 17:0019:00 uur

Aanmelden
Graag zo snel mogelijk via dit formulier. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dat is de reden dat we met een gastenlijst moeten werken.