27 september 2014, om 18:00, Voormalig Oude Ambachtsschool, Burgemeester Wuiteweg 55 Drachten | Voormalig Oude Ambachtsschool, Burgemeester Wuiteweg 55 Drachten

Europa in het Rode Noorden (Drachten)

Op de conferentie, in de inmiddels welbekende “Rode Noorden”-serie, gaan de drie nieuwgekozen PvdA-Europarlementariërs in gesprek over de sociale en economische situatie in het Noorden. In twee rondes van drie deelsessies houden sprekers uit Friesland, Groningen en Drenthe “Pitches” over onder meer de noordelijke werkgelegenheid, grensoverschrijdende samenwerking, de aanpak van jeugdwerkloosheid, energiebeleid, de aanpak van schijnconstructies en uitbuiting en andere Europese vraagstukken. De Europarlementariërs reageren daar vervolgens op en kijken wat ze in het Europarlement kunnen betekenen.

Met oa: Paul Tang, Agnes Jongerius, Kati Piri, Max van den Berg, Hans Konst, Ard van der Tuuk, William Moorlag, Frank van Hout, Wim Moes, Ina von Pickartz, Rudy Rabbinge, Elmar Smid, Paulien Kooistra, Meindert Schollema, Nieske Ketelaar, Carine Bloemhoff, Peter Zwiers, Andries Ekhart, Bouke Arends, Betty van der Ven, Henk Nijboer, Lutz Jacobi, Tjeerd van Dekken, Jacques Monasch en Michiel Emmelkamp.

Iedereen, PvdA-lid of niet, is welkom. Wel is aanmelding verplicht via rodenoordenineuropa@gmail.com, zodat we een beeld hebben van de opkomst!

Agenda

13.00 uur Opening door dagvoorzitter Michiel Emmelkamp
– Welkomstwoord door Max van den Berg, Commissaris van de Koning te Groningen en
voormalig delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement
– Paul Tang, delegatieleider PvdA in het Europees Parlement: introductie over
doelstellingen PvdA-Eurodelegatie voor komende jaren en aankondiging deelsessies

13.30 Eerste ronde deelsessies
De deelsessies hebben tot doel concrete afspraken te maken over een positieve agenda en profilering. Ze worden telkens kort ingeleid met een pitch over zo’n positieve agenda door 2 of 3 sprekers uit Noord-Nederland, gevolgd door reactie van de betrokken Europarlementariër.

1. Waar verdient Noord-Nederland nu en straks zijn brood mee?
Inzicht verschaffen in de structuur van de Noordelijke economie en in gesprek over wat Europa  daarvoor kan betekenen
– Rudy Rabbinge, lid SER Noord Nederland
– Nieske Ketelaar, wethouder van Smallingerland
– Ard van der Tuuk, gedeputeerde van Drenthe
– Paul Tang, delegatieleider PvdA-fractie Europees Parlement
Gespreksleider: Henk Nijboer, Tweede Kamerlid.

2. Nieuwe banen voor jongeren & aanpak jeugdwerkloosheid
In gesprek over de aanpak van de jeugdwerkloosheid en nieuwe werkgelegenheid voor jongeren.
– Elmar Smid, voormalig vice-voorzitter Jonge Socialisten en coördinator Actie
Jeugdwerkloosheid
– Frank van Hout, voorzitter RvB ROC Friesland College
– Andries Ekhart, wethouder van Leeuwarden en vice-vz Sociale Pijler G32-gemeenten
– Agnes Jongerius, Europarlementariër PvdA
Gespreksleider: Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid.

3. Korte lijnen en campagne
Hoe geven we de verbinding tussen lokaal, nationaal en Europees vorm? In termen van permanente campagne; profilering; werkbezoeken; oppakken van signalen; ombudswerk; etc.
– Betty van der Ven, gemeenteraadslid Heerenveen
– Peter Zwiers, Statenlid PvdA Drenthe
– Tjeerd van Dekken, Tweede Kamerlid PvdA
– Kati Piri, Europarlementariër PvdA
Gespreksleider: Jacques Monasch, Tweede Kamerlid.

15.00 Korte koffiepauze

15.30 Tweede ronde deelsessies

4. Energie, innovatie, onderzoek en maakindustrie
Kansen voor Noord-Nederland dankzij toenemende Europese focus op innovatie, ontwikkelen gezamenlijke strategie voor maakindustrie die uit deze innovaties voortvloeit, en in gesprek over ontwikkelingen in de voor Noord-Nederland zo belangrijke energiesector.
– Bouke Arends, wethouder van Emmen
– Paulien Kooistra, manager European Affairs Energy Valley;
– Hans Konst, gedeputeerde van Fryslan
– Paul Tang, Delegatieleider PvdA-fractie EP;
Gespreksleider: Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid.

5. Goed werk, huisvesting en samenleving
In gesprek over de kwaliteit van werk, huisvesting en samenleving, mede met oog op arbeidsmigratie.
– Ina von Pickartz (bestuurder FNV Bondgenoten en lid SER Noord-Nederland)
– Carine Bloemhoff, fractievoorzitter PvdA gemeente Groningen
– Meindert Schollema, burgemeester van Pekela;
– Agnes Jongerius, Europarlementarier PvdA
Gespreksleider: Jacques Monasch, Tweede Kamerlid.

6. Grensoverschrijdende samenwerking
De mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking, zowel sociaal (grensoverschrijdende arbeidsmarkt en opleidingen) als fysiek (infrastructuur en spoorlijnen), en daarvoor behulpzame Europese randvoorwaarden danwel stimulansen:
– William Moorlag, gedeputeerde van Groningen
– Wim Moes, voorzitter RvB Alfa College
– Ard van der Tuuk, gedeputeerde van Drenthe
– Kati Piri, Europarlementarier PvdA
Gespreksleider: Tjeerd van Dekken, Tweede Kamerlid.

16.45 Afrondende plenaire afspraken
– Veegronde; zijn er nog punten gemist?
– Wrap-up en maken van gezamenlijke afspraken over samenwerking & korte lijnen;
– Afsluiting door Paul Tang, delegatieleider PvdA-fractie in het Europees Parlement;

17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel
Met een hapje en drankje.