Kom op bezoek

Om het voor iedereen mogelijk te maken om een bezoek aan het Europees Parlement af te leggen kan elk parlementslid een paar groepen per jaar ontvangen. Een gesubsidieerd bezoek betekent dat (deels van) de reiskosten worden vergoed en dat je een maaltijdvergoeding krijgt aangeboden door het Europees Parlement.

De PvdA-Eurodelegatie ontvangt elk jaar vele verzoeken. Om iedereen een eerlijke kans te bieden en om bezoeken optimaal te laten verlopen, hanteren wij enkele richtlijnen:

  • Elke groep, organisatie, vereniging, afdeling en haar deelnemers mogen slechts één maal per mandaat (mei ‘19 t/m mei ‘24) deelnemen aan een gesubsidieerd groepsbezoek;
  • De groep bestaat uit minimaal 20 personen;
  • De groep levert een groepsleider aan die als contactpersoon dient tussen de PvdA-Eurodelegatie alswel de bezoekersdienst van het Europees Parlement. Deze persoon is verplicht om op de dag zelf aanwezig te zijn en draagt de financiële verantwoordelijkheid;
  • De groep levert alle nodige informatie aan bij de PvdA-Eurodelegatie en de bezoekersdienst van het Europees Parlement en houdt zelf de deadlines in de gaten;
  • Een openbare oproep zal geplaatst worden voor deelnemers aan dit groepsbezoek en achteraf zal er een openbaar verslag gepubliceerd worden over het bezoek.
  • Na het bezoek organiseert de groep samen met één van de Europarlementariërs een activiteit in de eigen regio.

Aanmelden

Wil jij een gesubsidieerd bezoek aan het Europees Parlement brengen en voldoe je aan de bovengenoemde richtlijnen, dan kun je een verzoek indienen bij publieksvoorlichter sderuiter@pvda.nl. Vermeld hier duidelijk bij welke PvdA-Europarlementariër op bezoek wilt met voorkeursdata.

Mocht het zijn dan je niet geselecteerd ben, dan kan je altijd het jaar daarop een nieuw verzoek indienen of alsnog een kiezen om een particulier groepsbezoek af te leggen.