18 december 2015

‘Laten we de subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen’

Artikel Paul Tang in de december editie van Rood (ledenblad Partij van de Arbeid).

pagina 2