Afkicken van fossiele brandstoffen kan niet leiden tot andere verslavingen

Afkicken van fossiele brandstoffen kan niet leiden tot andere verslavingen

Het Europees Parlement stemt deze week over mijn resolutie over kritieke grondstoffen. In de overgang naar een groene economie zonder fossiele brandstoffen, zullen kostbare grondstoffen als lithium, grafiet, kobalt en nikkel cruciaal worden.

Deze kritieke metalen en mineralen (die we in Europa ‘Critical Raw Materials’ of CRMs noemen) zijn nodig voor duurzame technologieën als batterijen, windmolens en zonnepanelen, die op hun beurt van cruciaal belang zijn om klimaatneutraliteit te bereiken. De vraag naar deze kritieke grondstoffen schiet omhoog, en we moeten dan ook voorkomen dat we er té afhankelijk van worden.

Verslaafd

We hebben een plan nodig dat ervoor waakt dat we na onze steenkoolverslaving niet verslaafd raken aan kritieke metalen en mineralen. Ik roep daarom de Europese Commissie op om met een wetsvoorstel te komen dat de hele waardeketen onder de loep neemt en rekening houdt met de schaarste van deze grondstoffen.

We kunnen niet te afhankelijk worden van landen buiten de Europese Unie voor de aanvoer van kritieke grondstoffen, zoals we decennialang bijvoorbeeld ook afhankelijk waren van gas uit Rusland. De energietransitie zal de verslaving van de westerse wereld aan fossiele brandstoffen doorbreken, maar het betekent niet dat er zomaar een eind zal komen aan de geopolitieke dimensie van de energiebevoorrading in de wereld.

We hebben een plan nodig dat ervoor waakt dat we na onze steenkoolverslaving niet verslaafd raken aan kritieke metalen en mineralen.

Geopolitieke afhankelijkheid van kritieke grondstoffen verminderen, doen we door de beschikbaarheid ervan te vergroten. Dit kunnen we doen door de materialen die we hebben, langer en efficiënter te gebruiken.

Sociale en milieunormen

Mijn resolutie kijkt ook naar het wereldwijde probleem van de waardeketen. De COVID-crisis deed ons inzien wat de gevolgen kunnen zijn van verstoring van de toeleveringsketen: producten werden niet op tijd geleverd; het toezicht op arbeidsomstandigheden in productielanden was pover en milieunormen werden slecht gerespecteerd. Ook daarom kunnen we niet overgeleverd blijven aan de genade van derde landen voor de bevoorrading van kritieke grondstoffen.

Wil je voldoende van deze grondstoffen in de Europese Unie op voorraad hebben, kan dat alleen in goed overleg. De gezondheid en de veiligheid van de werknemers moet voorop staan; instemming van plaatselijke gemeenschappen is een voorwaarde; evenals een voorafgaande analyse van mogelijks schadelijke milieueffecten.