Door Agnes Jongerius op 3 februari 2015

Utrecht en Europa: de een kan niet zonder de ander

Ook in de Provinciale Staten verkiezingen speelt Europa een rol. “De toenemende verbinding tussen provincies en Europa laat zien dat we grote problemen alleen het hoofd kunnen bieden door samen op te trekken. Europa telt op dit moment 25,7 miljoen werklozen. Het is bittere noodzaak om nu zo snel mogelijk te investeren en banen te scheppen. In Utrecht, in Nederland en in Europa: want economische ontwikkeling en groei van werkgelegenheid overstijgen de grenzen van land of provincie”, aldus PvdA- Europarlementariër Agnes Jongerius.

Het hele artikel van Agnes Jongerius kunt u lezen op de website van de PvdA Utrecht.

 

 

 

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius