Door Kati Piri op 20 april 2015

Alles doen om drama te keren

Door Kati Piri

Op de Middellandse Zee speelt zich op dit moment een tragedie af, waar wij in Europa ons voor kapot moeten schamen. Radeloze vluchtelingen laten zich door mensensmokkelaars voor woekerbedragen overhalen om op hoop van zegen de oversteek naar ons continent te maken. Alleen in de eerste vier maanden van dit jaar hebben al meer dan 2000 mensen die wanhoopstocht met de dood moeten bekopen.

Alles, maar dan ook alles moet gedaan worden om deze acute ramp te stoppen. Het rijke Europa moet de middelen en het materiaal beschikbaar stellen om het tij te keren. We kunnen en mogen deze noodsituatie niet overlaten aan Italië en de andere EU-Middellandse Zeelanden alleen.

Het is een Europese verantwoordelijkheid. Het ondermaats geoutilleerde Frontex is bij lange na niet bij machte de problemen het hoofd te bieden. Alle EU-lidstaten moeten bijspringen. En als dat betekent dat bijvoorbeeld de Nederlandse marine in de Middellandse Zee aan de slag moet, dan zij dat zo. We zetten nu ook schepen in om de vaarroutes rond Afrika tegen kapers te beschermen.

Daarnaast moet Europa kiezen voor een keiharde aanpak van mensensmokkelaars. Het is een miljardenbusiness geworden waar de illegale drugshandel steeds meer bij in de schaduw staat. Meer samenwerking van de politiediensten, versterking van de rol van Europol, het bevriezen van tegoeden en het berechten van deze misdadigers voor misdaden tegen de menselijkheid. Mensenhandel mag niet lonen.

Om die illegale, levensgevaarlijke vluchtroutes af te kunnen snijden, moet de Europese Unie ook zelf veilige routes onder zijn hoede nemen. Zolang de stroom van vluchtelingen aanhoudt, en dat zal gezien de dieptreurige actualiteit in het Midden-Oosten en delen van Afrika ongetwijfeld het geval zijn, kan Europa beter zelf de regie in handen nemen. Niet alleen om criminelen zo de pas af te snijden, maar ook om redenen van medemenselijkheid.

Naast deze urgente stappen moeten we uiteraard ook alle energie steken in het wegnemen van de oorzaken van deze mensenstroom: het stabiliseren van conflictgebieden en het bestrijden van armoede; de bronnen van de ellende. Snoeien op ontwikkelingssamenwerking is daarom kortzichtig en contra-produktief. Verbeteren van de opvang in de regio is ook een eerste vereiste. Veel mensen zijn het leven in mensonwaardige kampen beu en wagen daarom hun kans richting Europa.

Dit is allemaal niet voor vandaag of morgen. Asielbeleid zal van alle tijden zijn. Zolang er conflicten zijn, zolang er armoede is, zullen betrokkenen de oversteek blijven maken. Op hoop van zegen. De grenzen sluiten voor al die mensen is allesbehalve een antwoord. Het leidt zeer zeker van kwaad tot erger. Nu is het vooral zaak het drama op de Middellandse Zee te keren, en daarvoor geldt: alles doen wat nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri