Door Kati Piri op 19 september 2014

Azerbaijan moet politiek gevangenen onmiddellijk vrij laten

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er de afgelopen twee jaar veertig politiek activisten, bloggers, journalisten en mensenrechtenactivisten onterecht achter tralies gezet in Azerbaijan. Voor deze mensen vragen wij vandaag aandacht.

Azerbaijan is onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid en een strategische partner van de EU. Juist daarom moeten we extra kritisch zijn als de gemeenschappelijke waarden waar onze partnerschap op gebouwd is, zo ernstig geschonden worden.

In de afgelopen maanden is er een ongekende golf van arrestaties gaande tegen mensen die kritiek durven te uiten op de autoriteiten. Onder hen ook Leyla Yunus en haar man Arif, Rasul Jafarov en Intiqam Aliyev. Want wat hebben deze mensen eigenlijk misdaan? Ze hebben de principes toegepast van de Raad van Europa en mensenrechtenschendingen aan de kaak gesteld. Ironisch genoeg is Azerbaijan momenteel zelf voorzitter van de Raad van Europa.

Wij roepen de autoriteiten op om deze politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten en een einde te maken aan de heksenjacht op mensen die opkomen voor universele principes als vrijheid en democratie.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri