Door Kati Piri op 21 maart 2015

Belangrijke verkiezingen voor de deur in Turkije

De eerste posters met slogans en kandidaten hingen al in Ankara. Afgelopen week was ik vier dagen in de Turkse hoofdstad om met een delegatie van de buitenlandse zaken commissie van het Europees Parlement gesprekken te voeren met de regering, oppositie en verschillende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. lunch Bozkir

Op 7 juni gaan de Turken naar de stembus. Het worden belangrijke parlementaire verkiezingen. Alhoewel niemand eraan twijfelt dat de regerende AK-partij de verkiezingen zal winnen, is het de vraag hoe groot de overwinning wordt. Halen zij de benodigde 400 zetels om zonder problemen een nieuwe grondwet te introduceren? Of zal zij toch concessies moeten doen naar oppositiepartijen als de tweederde meerderheid niet wordt gehaald? En krijgt president Erdogan het voor elkaar om het parlementaire stelsel om te zetten naar een presidentieel systeem, waarbij dus zijn macht wordt uitgebreid?

Mtg Pres. Erdogan

Een nieuw element bij deze verkiezingen zal ook zijn dat de oorspronkelijk Koerdische partij HDP, voor het eerst als partij zal meedoen aan de verkiezingen. Dat betekent dat de 10% drempel zal moeten worden behaald, anders is de grote Koerdische minderheid niet vertegenwoordigd in het parlement.

Tijdens de gesprekken werd van Turkse zijde vaak benadrukt dat het onderhandelingsproces met de EU niet op basis van objectieve criteria wordt gevoerd, maar op basis van politieke overwegingen. Ook werden er opvallend veel zorgen geuit over islamofobie in Europa. Bij beide onderwerpen hebben de Turken wel een punt.

De EP delegatie richtte zich met name op de noodzaak van strategische samenwerking met Ankara (energie, handel, buitenlandpolitiek en anti-terrorisme) en uitte zorgen over de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en het nieuwe wetgevingspakket in Turkije dat de bevoegdheden van de politie uitbreidt en het rechterlijke toezicht vermindert. Ook was er lof voor de manier waarop de regering omgaat met de humanitaire crisis aan de zuidgrens; inmiddels vangt Turkije zo een 2 miljoen Syrische vluchtelingen op. Zij hebben recht op gratis medische zorg en onderwijs voor de kinderen. groepsfoto met PM Davutoglu

Het vredesproces met de Koerden kwam bijna in elk gesprek ter sprake. Dit zou (na de verkiezingen) kunnen leiden tot een grote stap vooruit in het democratisergsproces in Turkije. Het toekennen van gelijke rechten aan de Koerdische bevolking en de ontwapening van de PKK, die ook op de EU en Amerikaanse terreurlijsten staan, zou een enorme mijlpaal zijn.

Genoeg ontwikkelingen dus om de komende tijd in de gaten te houden. Ik heb me voorgenomen bij een volgend bezoek weer naar een nieuwe plaats te gaan om zo het land wat beter te leren kennen. Tips zijn natuurlijk van harte welkom!

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri