Bewoonbare wereld betaalbaar voor iedereen

De PvdA is het gelukt het Europees Parlement een resolutie aan te laten nemen dat Europa al over tien jaar de broeikasgassen met 55% moet verminderen.  PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim is vooral tevreden dat solidariteit de kern vormt van al het toekomstig klimaatbeleid in Europa.

Chahim, die voor de Europese sociaaldemocraten over de resolutie onderhandelde: “Deze resolutie is een goede eerste stap naar een klimaatneutraal Europa. Solidariteit zal daarbij de kern vormen van al ons toekomstige klimaatbeleid.”

“We hebben de verantwoordelijkheid om de energietransitie betaalbaar te maken voor zowel rijk als arm. Daarom moeten we onze economie hervormen, investeren in duurzame technologieën die voor iedereen toegankelijk zijn en zo groene banen creëren.  We zullen ook over onze landsgrenzen heen moeten kijken voor nieuwe ideeën, acties en oplossingen.”

De resolutie is een krachtig signaal dat het toekomstige klimaatbeleid sociaal, rechtvaardig en ambitieus moet zijn.

Voor Chahim moet de energietransitie sociaal en rechtvaardig zijn. En dus heeft hij in de resolutie laten opnemen dat de kwetsbaarste Europese regio’s kunnen rekenen op steun bij de transitie. De nieuwe Europese Commissie en de lidstaten moeten daarom een Europees klimaatfonds (Just Transition Fund) opstarten.

“Alle sectoren zullen hun steentje moeten bijdragen op het pad naar klimaatneutraliteit,” aldus Chahim. Als sociaaldemocraat eist hij ook dat er sectorspecifieke maatregelen komen. De transportsector heeft tot nu toe onvoldoende bijgedragen. “De resolutie benadrukt dat ook de luchtvaart en scheepvaart aan de slag moeten en hun uitstoot omlaag moeten brengen.”

De resolutie is een krachtig signaal dat het toekomstige klimaatbeleid sociaal, rechtvaardig en ambitieus moet zijn.

De resolutie is de blauwdruk van het EP voor het klimaatbeleid het komende jaar.

Het Europees Parlement nam vandaag met 430 stemmen voor, 190 tegen bij 34 onthoudingen de resolutie aan voor de VN-Klimaattop in Madrid. Het Europees Parlement vaardigt van 9 tot 14 december een officiële delegatie af met Mohammed Chahim. De resolutie is de blauwdruk van het EP voor het klimaatbeleid het komende jaar.