Door Paul Tang op 24 juni 2016

Brexit zeer teleurstellend, vertrek Cameron terecht

De Britse keuze voor een Brexit is ronduit teleurstellend. De uitslag is nipt, dus er zijn nog heel wat Britten die de Europese samenwerking graag hadden doorgezet. Maar we moeten de uitspraak, dat een krappe meerderheid van de Britten de EU wil verlaten,  respecteren. Hoe rampzalig we die keuze ook vinden, voor Groot-Brittannië, voor Europa en ook voor Nederland. De Britten moeten nu aangeven hoe verder te gaan. Wij zullen met een open vizier daarover onderhandelen. We zullen niet gaan Zwarte Pieten, maar zeker ook geen Sinterklaas spelen. Het beloven uiterst moeizame onderhandelingen te worden. Wat de uitkomst ook wordt: de deur voor de Britten blijft altijd open.

David Cameron had geen andere keuze dan op te stappen. Het is natuurlijk een dubbele nederlaag voor de Conservatieve premier. Hij heeft gegokt en verloren. Bovendien heeft hij moeten vaststellen dat zijn visie voor een Europa van markt en geld ook bij zijn liberale achterban niet aanslaat. Laat dat ook een les zijn voor zijn trouwe bondgenoot Mark Rutte. Europa ‘verkopen’ als een snoepwinkel, als een verdienmodel is kortzichtig. Alleen een Europa dat de mens centraal stelt, heeft kans van slagen. Een Europa dat gebaseerd is op solidariteit en rechtvaardigheid wekt vertrouwen en kan werken als een effectief en krachtdadig schild tegen de bedreigingen van deze tijd.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang