Door Paul Tang op 7 februari 2018

Britten gaan weg dus het Parlement wordt kleiner

Het spreekt voor zich dat als de Britten weggaan, het Europees Parlement kleiner wordt.  In Straatsburg is vandaag uitgebreid gesproken over de samenstelling van het parlement, en zelfs over een heel nieuw soort Europarlementariër die op een transnationale kieslijst komt te staan. Maar het is de verkeerde discussie op het verkeerde moment.

 

Er zijn veel betere voorstellen om de Europese Unie democratischer en transparanter te maken. Zo is er vandaag ook gestemd over versterking van de spitzenkandidaat, de topkandidaat voor de Commissie waar kiezers op kunnen stemmen. In 2014 hebben we besloten dat alle Europese politieke families een lijsttrekker kiezen die bij winst ook de voorzitter van de Europese Commissie wordt. Hierdoor worden deze posities niet meer in een achterkamer toegewezen, maar weet de kiezer waar hij aan toe is. Dat is democratische vooruitgang die de PvdA kan steunen.

We moeten de EU terugbrengen bij mensen: door de achterkamertjespolitiek te stoppen en mensen bij besluiten te betrekken. Een discussie over hoe we de Britse zetels gaan verdelen draagt daar niet aan bij

Paul Tang, delegatieleider PvdA-Eurodelegatie

Paul Tang

Paul Tang

In het Europees Parlement hou ik me met name bezig met het economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget, energie, innovatie. Met het oprichten van de bankenunie is een eerste stap gezet naar een bankensector die weer dienstbaar wordt voor de samenleving. Problemen bij banken moeten in de eerste plaats terechtkomen bij degenen die

Meer over Paul Tang