De coronacrisis is niet een momentum voor investeerders, het vraagt om solidariteit van iedereen

De coronacrisis is niet een momentum voor investeerders, het vraagt om solidariteit van iedereen

Door de coronacrisis stopte heel de wereld bijna even. Het was stil op straat en waar kon, moest iedereen thuisblijven. Niet alleen de restaurants waren dicht, maar ook de groothandels en industriële bedrijven zijn geraakt. Allen hebben aan de tijdelijke regels last ondervonden, met name de economische effecten zullen we allemaal lang voelen.

Deze economische effecten van het coronavirus mogen niet gebruikt worden om winst te maken over de rug van verzwakte bedrijven. In totaal zijn er zestien miljoen banen in Europa die afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders. Deze worden soms met een pennenstreek in gevaar gebracht. De werknemers van Apollo Vredestein en TATA Steel kunnen daarover meepraten. Zij boksen op tegen besluitvorming op een directietafel ver, ver weg.

Deze economische effecten van het coronavirus mogen niet gebruikt worden om winst te maken over de rug van verzwakte bedrijven.

Bij TATA Steel is er de afgelopen tijd met reden vaak gestaakt. TATA is overgenomen door een Indiaas bedrijf dat wil gaan reorganiseren. Op dit moment staan daar 400 banen op de tocht, er wordt gevreesd voor mogelijk duizenden banen. De staking die deze week gestart is, zal naar verwachting lange tijd duren.  Want nu de directeur van TATA Nederland is weggestuurd, voelt de directietafel, die in India staat, nog verder weg.

Hongarije maakt het nog bonter, en dan hebben we het deze keer niet over rule of law. Bij Apollo Vredestein dreigen 750 medewerkers hun baan te verliezen door oneerlijke staatssteun vanuit de EU. Bij de aanvraag voor goedkeuring van deze steun zou de Europese Commissie alleen gekeken hebben naar eventueel oneerlijke concurrentie met andere bandenfabrieken, maar niet naar het schrappen van banen binnen het bedrijf, binnen de EU zelf. Hierdoor moet de Hongaarse belastingbetaler bijdragen aan meer werkgelegenheid daar, terwijl ze Nederlandse werknemers in de kou laten staan.

Er moet een herziening van de regels over buitenlandse investeringen komen, met daarin een duidelijke definitie van wat strategische sectoren zijn en een sterk screeningsmechanisme.

Door de coronacrisis hebben we kunnen voelen wie er nu echt toe doen. Maar de fabrieken die medische hulpmiddelen maken of laboratoria die een medicijn tegen corona zoeken zijn niet de enige sectoren die we moeten veiligstellen. We moeten bereid zijn om ook de andere strategische sectoren voor ons continent veilig te stellen.

De regels omtrent staatssteun moeten worden herzien, zodat die niet meer kunnen leiden tot de verschuiving van werkgelegenheid binnen de Unie.

Er moet een herziening van de regels over buitenlandse investeringen komen, met daarin een duidelijke definitie van wat strategische sectoren zijn en een sterk screeningsmechanisme. Ook moeten de regels omtrent staatssteun worden herzien, zodat die niet meer kunnen leiden tot de verschuiving van werkgelegenheid binnen de Unie. Een gezamenlijk Europees aanpak, dat is nodig. Hier pleitte ik al voor in februari 2019 in Trouw.

Nederland kan deze vuist alleen maken, als ze dit samen met Europa doen.

We moeten niet toekijken naar hoe bedrijven met oneerlijke subsidies de crisis aangrijpen om op koopjesjacht te gaan. Het is aan ons allemaal om banen en bedrijven te beschermen. Nederland kan deze vuist alleen maken, als ze dit samen met Europa doen.