Door Paul Tang op 6 november 2014

De Lux-leaks zijn niet te missen kans voor Europese Commissie

De zogenaamde Lux-leaks, die vandaag uitgebreid in Trouw verschenen zijn, laten zien waarom het zo belangrijk is dat gegevens rond belastingen van bedrijven openbaar zijn. Alleen zo kunnen foute constructies worden aangepakt.

De eerste les die we moeten trekken is dat multinationals eerlijk en open moeten rapporteren over hoeveel winst zij in elk afzonderlijk land maken, en hoeveel belasting ze in dat land betalen. Dat is de eerste stap naar gelijke betalingsregels en stopt de race naar de bodem die nu plaatsvindt tussen landen om bedrijven te lokken met gunstige belastingvoorwaarden.

Daarnaast pleit ik ervoor dat we zoeken naar een gemeenschappelijke Europese grondslag voor belastingen. Dus niet langer fiscale voordelen voor omzet in het ene land, en vrijstellingen voor winsten in het andere land. Bedrijven als Amazon en Google – en hun accountants – zijn grenzeloos creatief, en alleen gezamenlijk met andere EU-lidstaten kunnen we het geshop naar het gunstigste belastingregime inperken.

De nieuwe Europese Commissie moet hier voortvarend mee aan de slag gaan. Want deze zaak kleeft vooral aan Jean-Claude Juncker: als oud-premier was hij hoofdverantwoordelijk voor Luxemburgse belastingdeals. Ik ben benieuwd naar zijn reactie nu dit soort afspraken van de Luxemburgse belastingdienst op straat liggen.

De primaire verantwoordelijkheid in de Europese Commissie voor dit thema ligt overigens niet bij Juncker, maar bij Eurocommissaris Moscovici. In de hoorzitting voorafgaand aan zijn benoeming wilde hij zich nog niet uitlaten over het openbaar maken van belastinggegevens per land in jaarverslagen, maar de PvdA in het Europees Parlement dringt erop aan dat hij dat nu wel doet. In de tussentijd roep ik Nederlandse belastingadviseurs met gewetensbezwaren op om dit soort deals vooral met de pers te delen, zodat ook we ook de Nederlandse misstanden aan het licht kunnen brengen.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang