De Van-Boer-tot-Bord-strategie: naar een duurzame landbouw

De Van-Boer-tot-Bord-strategie: naar een duurzame landbouw

Het hamsteren tijdens de Corona-pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om een eerlijk en betrouwbaar voedselsysteem te hebben waarbij iedereen verzekerd blijft van toegang tot een hoge kwaliteit van voeding.

De pandemie heeft helaas ook duidelijk gemaakt dat er vandaag nog grote gebreken in ons Europees systeem zitten: denk aan de gesubsidieerde overproductie van bepaalde producten zoals vlees en zuivel, en de grote afhankelijkheid van goedkope arbeidskrachten die door corona niet konden komen werken.

Dit systeem werkt alleen in het voordeel van de bekende grote supermarkten, zij worden rijk met de producten van onze boeren.

Naast de problemen die aan het licht zijn gekomen door de coronacrisis, zijn er nog vele andere gebreken in ons huidig voedselsysteem. Zo is het bijvoorbeeld verantwoordelijk voor maar liefst een kwart van onze totale uitstoot, en onze boeren raken hun producten bijna niet kwijt op de lokale markt omdat de huidige distributieketen daarin tekortschiet. Dit systeem werkt alleen in het voordeel van de bekende grote supermarkten, zij worden rijk met de producten van onze boeren. We hebben daarom echt behoefte aan een sociaal voedsel beleid, waarbij gezondheid en duurzaamheid aan de basis liggen en er een eerlijke prijs wordt betaald aan de boer.

We hebben echt behoefte aan een sociaal voedsel beleid, waarbij gezondheid en duurzaamheid aan de basis liggen en er een eerlijke prijs wordt betaald aan de boer.

Het huidige Europees landbouwbeleid werkt niet voor onze boeren. Het houdt onvoldoende rekening met klimaatdoelstellingen en bevoordeeld de grote multinationals. Als ik andere Nederlandse partijen in het Europees Parlement krampachtig zie vasthouden aan het huidige Europees landbouwbeleid, vraag ik mij echt af wiens belangen zij daarmee proberen te behartigen. In ieder geval niet die van onze lokale boeren die een eerlijk product maken voor een eerlijke prijs.

We zijn blij met de ambities die de Commissie toont en gaan graag samen met haar aan de slag voor een kwalitatief hoogwaardig, eerlijk en duurzaam voedselbeleid.

We zijn blij met de ambities die de Commissie met deze strategie toont en gaan graag samen met haar aan de slag voor een kwalitatief hoogwaardig, eerlijk en duurzaam voedselbeleid.

De Boer-tot-Bord/Farm-to-Form Strategie
De Farm-to-Fork-strategie is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. De strategie bevat o.a. doelen voor de groei van het aandeel biologische landbouw en voor een halvering van het gebruik van pesticiden. Allemaal essentiële maatregelen met het oog op onze Europese klimaatdoelstellingen. Daar valt een grote slag te maken voor verduurzaming van de voedselproductie en verbeteringen in het hele voedselsysteem.