De vervuiler betaalt, zowel binnen als buiten Europa

De vervuiler betaalt, zowel binnen als buiten Europa

Amerikaanse chemiebedrijven, de Oekraïense cementindustrie of staalproducenten uit Turkije. Als het aan mij ligt, zullen deze zware industrieën binnenkort heffing betalen wanneer ze hun producten naar Europa exporteren.

Vandaag roept de milieucommissie van het Europees Parlement op tot een CO2-heffing aan de grenzen van de Europese Unie. Met dit ambitieuze plan zetten we landen buiten de EU aan om zuiniger te produceren en dragen we bij aan een beter klimaat.

Alle Europese lidstaten spraken af om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelen te halen, is er wereldwijd veel meer klimaatactie nodig. Europa moet voorop lopen. Een CO2-heffing aan de grens van de op één na grootste consumentenmarkt ter wereld, zal producenten buiten Europa stimuleren te investeren in groene oplossingen.

Europa heeft een interne markt met 450 miljoen consumenten. Dat geeft ons de macht van de massa om standaarden te zetten en af te dwingen.

In Europa bestaat al sinds 2005 een systeem waarbij de zware industrie moet betalen voor de CO2 die ze uitstoot. Omdat dit in de rest van de wereld niet het geval is, ontstond echter de angst dat bedrijven hun productie zouden verhuizen naar landen waar de kosten voor CO2-uitstoot lager zijn of zelfs helemaal niet bestaan.

Daarom krijgen Europese bedrijven al jaren gratis uitstootrechten om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan. In de praktijk betalen Europese bedrijven dus erg weinig voor de CO2 die ze uitstoten. Het systeem van gratis uitstootrechten moet na invoering van de exportheffing stapsgewijs op de slop. Europese bedrijven moeten dan net als bedrijven buiten de EU betalen voor hun uitstoot.

Twee vliegen in één klap dus. Op termijn verdwijnen de gratis uitstootrechten in Europa, en we zetten bedrijven buiten de EU aan om hun industrie te vergroenen. Landen buiten de EU die zelf al hun industrie verplichten te betalen voor CO2-uitstoot, zullen uiteraard niet nogmaals exportheffingen moeten betalen.

De vervuiler betaalt, dat principe is heilig.

Het rapport van de milieucommissie zet de toon voor de plannen van de Europese Commissie. Naar verwachting komen zij in het tweede kwartaal van 2021 met een ambitieus wetsvoorstel over een CO2-heffing aan de grens en hopelijk een uitfasering van gratis uitstootrechten in de EU.