Deur op een kier voor staatssteun aan fossiele brandstoffen

Deur op een kier voor staatssteun aan fossiele brandstoffen

Gisteren presenteerde Eurocommissaris Vestager een update van het Europese mededingingsbeleid. De Europese Commissie moderniseert het overnamebeleid en versoepelt staatssteunregels voor duurzame investeringen. Deur blijft echter op een kier staan voor staatssteun aan fossiele brandstoffen en dat is spijtig.

Groene staatssteunregels komen maar langzaam op gang en heilige huisjes blijven overeind. Staatssteun aan gas kan bijvoorbeeld door blijven gaan. Ook blijft de Europese Commissie actie uitstellen tot tenminste 2023, zodat decennialange agressieve bedrijfsovernames door kunnen blijven gaan. Dit geeft bedrijven als Google en andere ‘big tech’ de kans hun dominante marktpositie nog verder uit te breiden.

Big tech

In de persconferentie kondigde Vestager aan te gaan kijken naar nieuwe regels om de controle op overnames te verstrengen. De Europese overnamerichtlijn moet voortaan ook kijken naar de potentiële waarde van data bij overnames. Deze aanpassing had overnames als Facebook-WhatsApp en Google-FitBit kunnen voorkomen.

Gezien de maatregelen nog verre van concreet zijn, zie ik de bui al hangen. De aangekondigde voorstellen kunnen breken met het verleden van Europese industriepolitiek. Toch weten we dat de lobby van de Big Tech gigantisch zal zijn. Europese ambtenaren moeten zich niet laten beïnvloeden, maar zorgen voor een significante verandering.

Op een kier

De eurocommissaris kondigde ook aan nog voor kerst met een pakket aan versoepelingen te komen van staatssteunregels om de Europese economie klimaatneutraal te maken. Het is positief dat de Commissie staatssteunregels wil versoepelen voor verduurzaming. Toch gooit ze de deur voor fossiel gas niet hard dicht, maar laat deze op een kier.

De aangekondigde ambitie staat ver af van de toon van Europa afgelopen week op de klimaattop in Glasgow. Belastinggeld mag niet gaan naar bedrijven die schade toebrengen aan mens of planeet. Gascentrales zijn dus uit den boze.

De versoepeling van de staatssteunregels voor duurzame initiatieven onder de noemer ‘Climate, Environmental Protection and Energy Aid Guidelines’ (CEEAG) zal de Commissie voor kerst presenteren. In 2022 moeten de versoepelingen in werking treden. Het vandaag verschenen voorstel aangaande mededingingbeleid is hier te vinden. De aanpassing van de overnameregels wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2022, zodat ze in 2023 in werking treden.