25 maart 2015

Discriminatie en uitsluiting van Roma in Europa aanpakken

Door Kati Piri

 

De Roma gemeenschap is met 10 miljoen mensen de grootste etnische minderheid in Europa. Hun dagelijks leven wordt stelselmatig moeilijk gemaakt door discriminatie, xenofobie en stigmatisering. Dit komt helaas niet alleen voor in Oost Europese landen, maar in de hele Europese Unie. Ook in Westerse landen worden Roma geconfronteerd met verregaande discriminatie en uitsluiting. Een triest maar veelzeggend voorbeeld was drie maanden geleden, toen de burgemeester van Champlan – een voorstad van Parijs – weigerde om een overleden Roma baby te laten begraven in zijn gemeente.

Er zijn de afgelopen jaren tal van politieke maatregelen en initiatieven genomen op Europees niveau. Gericht op huisvesting, toegang tot onderwijs en toegang tot zorg, hadden deze maatregelen het doel om het leven van Roma in Europa te verbeteren. Dat is helaas niet gebeurd. De situatie van Roma is nog altijd bedroevend slecht in alle EU lidstaten.

Dit zal zo blijven zolang discriminatie en uitsluiting niet worden aangepakt. Het is daarom van groot belang om nu in actie te komen. Lidstaten moeten worden aangesproken op hun beleid ten opzichte van minderheden, op genomen maatregelen tegen racisme, en het respect voor fundamentele rechten. Gelukkig zijn er ook succesvolle projecten en initiatieven die wél een positief effect hebben op de integratie van Roma in de samenleving. Deze moeten zo veel mogelijk worden gesteund en worden gedeeld met andere lidstaten en hun beleidsmakers. Hiervoor pleit ik vandaag in het Europees Parlement, en zolang dat nodig is zal ik dat blijven doen.

De Europese waardengemeenschap is gebaseerd op fundamentele rechten, menselijke waardigheid, gelijkheid en de rechten van minderheden. Het is hoog tijd om deze woorden waar te maken. Niet alleen voor de 10 miljoen Roma in Europa, maar voor alle minderheden.