25 maart 2015

Duits minimum loon voor alle truckers

 

Door Agnes Jongerius 

Vrachtwagenchauffeurs voor een hongerloontje de weg opsturen kan straks in Duitsland niet meer. Voor ieder uur dat ze in Duitsland op de weg doorbrengen moeten ze het Duitse minimumloon van €8.50 krijgen. Ook als ze alleen maar op doortocht zijn.

 

Dat is de strekking van een Duitse wet, waarover vandaag in het Europees Parlement wordt gedebatteerd. Het kan het begin van het einde zijn van de dubieuze praktijken in de transportsector om in de EU via allerlei constructies chauffeurs tegen de laagst mogelijke lonen te laten rijden.

 

Op dit moment wordt door de Europese Commissie bekeken of deze wetgeving mogelijk is. Daarover gaat het debat van vandaag. Als de Duitse wet eenmaal van kracht is, kan dit een kettingreactie ten gevolg hebben. Ook andere landen, zoals Zweden en Frankrijk, hebben er wel oren naar.

 

In Nederland gaat Minister Asscher kijken naar de mogelijkheden in ons land. Dit is een goede zaak, omdat het zal leiden tot eerlijke tarieven in het wegtransport, waardoor Oost-Europese chauffeurs niet meer op een houtje hoeven te bijten. En met eerlijk speelveld kunnen ook onze chauffeurs weer aan de bak.
Transport en Logistiek Nederland vindt dat een Europees minimumloon een oplossing zou kunnen bieden. Maar, zo redeneren ze, omdat dat politiek niet haalbaar is, moeten we accepteren dat er op loonkosten geconcurreerd wordt.

 

In andere woorden: laten we het vooral zo houden als het is. Dit ten koste van chauffeurs waar massaal misbruik van wordt gemaakt. En ten koste van bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden.

 

TLN kan niet de kool en de geit sparen. We zullen met z’n allen moeten komen tot duurzame oplossingen. Op den duur is een Europees minimumloon voor het wegtransport onvermijdelijk. In de tussentijd moeten we ervoor zorgen, dat de regels, die er zijn om werknemers te beschermen, worden gehandhaafd. En dat bedrijven, die zich wel aan de regels houden, niet worden benadeeld.

 

We moeten in de Europese Unie meer oog krijgen voor de sociale kosten van het vrije verkeer van werknemers en diensten. Aan de ene kant is het een belangrijke pijler van de Europese samenwerking, maar aan de andere kant stroomt het water nu nog te vaak naar het laagste punt.

 

Het is de taak van de Europese Unie de levenstandaard van ál haar inwoners te verhogen. En met dit Duitse voorstel is daarvoor in ieder geval weer een grote stap gezet.