Door Paul Tang op 13 november 2014

Een aanvalsplan voor een betrouwbare en voorspelbare Europese begroting

Hoe geeft de Europese Unie in 2015 haar geld uit? Over die vraag buigen vertegenwoordigers van het parlement en lidstaten zich vrijdag. Geen eenvoudige opgave, omdat de Europese begroting nog altijd te ingewikkeld en te onvoorspelbaar is.

Onaangename verrassingen, zoals de naheffing die Nederland pas gepresenteerd kreeg, komen daarom nog te vaak voor. Dit leidt af van de echte prioriteiten van de EU: het aanpakken van grensoverschrijdende uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van energie, transport en onderwijs.

Morgen onderhandel ik namens het Europees Parlement met de Raad over de Europese begroting van 2015. We hopen dan tot een doorbraak te komen op enkele grote problemen van de Brusselse boekhouding, zoals de grote stapel aan achterstallige rekeningen die Brussel aan de lidstaten moet uitkeren.

Bovenal is er een structurele verbetering nodig in de manier waarop de EU haar begroting opstelt. Daarom lanceer ik een aanvalsplan voor betere Brusselse bestedingen. Op die manier kunnen we de zeven plagen van EU-begroting te lijf gaan.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang