Door Paul Tang op 9 oktober 2014

Een agenda van verandering

Achter een façade van vriendelijke, zenuwachtige en soms wanhopige glimlachen ging een harde strijd schuil in afgelopen twee weken waarin de beoogde Eurocommissarissen op examen bij het Europees Parlement mochten komen.

De strijd heeft als centrale vraag: hoe ziet het Europa van de toekomst eruit? De sociaaldemocraten in het Europees Parlement vechten voor een agenda van verandering: niet alleen markt en munt, maar een Europa voor haar inwoners. Met alle aandacht voor banen en investeringen, voor een verdere aanpak van de financiële sector, voor een onvermoeibare jacht op schijnconstructies en om eindelijk een keer écht in te zetten op duurzaamheid.

Jean-Claude Juncker moest voor de zomer al alle zeilen bij zetten om aan de slag te mogen. Hij deed duidelijke concessies aan links: zijn plannen zijn een breuk met de vrije markt-adoratie van de Commissie Barosso. De afgelopen twee weken zijn gebruikt om de beoogd commissarissen te laten uitleggen hoe ze deze plannen denken te verwezenlijken. Geen eenvoudige opdracht, zo bleek.

Een centrale rol in de komende commissie is weggelegd voor – tijdens de hoorzittingen door vriend en vijand geprezen – Frans Timmermans. Hij is niet alleen de eerste vicevoorzitter, de man direct naast Jean-Claude Juncker, maar ook de hoogst geplaatste sociaaldemocraat. In die hoedanigheid zal hij moeten toezien dat de vele beloftes van Juncker ook worden waargemaakt.

Een van de belangrijkste beloftes is een investering van niet minder dan 300 miljard euro in de Europese economie om groei aan te jagen en daarmee banen te creëren. Olli Rehn, de conservatieve begrotingstsaar wordt vervangen door de sociaaldemocraat Moscovici. Deze Fransman heeft de opdracht meegekregen niet alleen te boekhouden, maar oog te hebben voor de sociale kant, voor de samenleving en de mensen. Een hele stap, maar de nieuwe Europese Commissie is wat ons betreft nog onvoldoende duidelijk over het investeringsplan van 300 miljard. Daarover willen we nog vóór de stemmingen in oktober duidelijkheid ontvangen.

Duurzaamheid heeft een plek gekregen. Onder druk van onze fractie is Frans Timmermans voorzien van de portefeuille Duurzame ontwikkeling. Daarmee staat de beoogd klimaat- en energiecommissaris, de Spanjaard Cañete, feitelijk onder curatele van Frans Timmermans, en valt duurzaamheid onder verantwoordelijkheid van de eerste vicevoorzitter. Het geeft de portefeuille het gewicht dat het verdient.

Tenslotte energie, een van de belangrijkste onderwerpen op de Europese agenda de komende jaren. Juncker heeft moeten toezien hoe een van zijn vicevoorzitters woensdag werd weggestemd. De Sloveense liberale oud-premier Alenka Bratušek wordt geen vicevoorzitter voor de Energie-Unie. Gewogen, en te licht bevonden.

De politieke strijd is aanwezig in Brussel als nooit tevoren. De nieuwe Europese Commissie moet zich niet laten verleiden tot – door conservatieven en liberalen gewenst – cijferfetisjisme. De komende vijf jaar worden cruciaal in het herstellen van economische groei en in het creëren van meer en beter werk, voor jong en oud, in het noorden en zuiden, in het oosten en westen van Europa. Kortom, een agenda van verandering met aandacht voor mensen. Daar worden Europeanen pas echt beter van, want het zijn de mensen – in plaats van de cijfers – die centraal komen te staan.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang