Eensgezindheid machtigste wapen tegen geopolitieke dreigingen

Eensgezindheid machtigste wapen tegen geopolitieke dreigingen

Ruslands steeds agressievere en onberekenbare opstelling in Europa onderstreept de acute noodzaak van een veel slagvaardiger EU-buitenlandbeleid. Het jaarlijkse rapport over gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB/CFSP) benadrukt dat geen enkele EU-lidstaat alleen de huidige explosieve toename aan wereldwijde mensenrechtenschendingen en geopolitieke dreigingen het hoofd kan bieden.

Eensgezindheid is ons machtigste wapen. Zeker nu autocratische leiders de mensenrechten wereldwijd onder grote druk zetten, is een sterker, autonomer en assertiever EU-buitenlandbeleid onmisbaar. Beslissen bij unanimiteit past daar niet bij.

Het is hoog tijd een eind te maken aan de gijzeling van ons buitenlandbeleid door dwarsliggers als Viktor Orban. Mijn oproep aan minister Hoekstra: zet de afschaffing van het EU-vetorecht in buitenlands beleid op één. We mogen ons niet langer uiteen laten spelen.

Het meest ambitieuze rapport ooit

Dit rapport is ons meest ambitieuze ooit. Het Europees Parlement is kraakhelder: ons buitenlandbeleid moet eenduidig, strategisch en vooruitziend zijn. We moeten dringend onze afhankelijkheid van totalitaire staten minimaliseren door de versterking van onze strategische autonomie.

Nu autocratische leiders de mensenrechten wereldwijd onder grote druk zetten, is een sterker, autonomer en assertiever EU-buitenlandbeleid onmisbaar

Dat betekent ook meer snel inzetbare Europese militaire eenheden. Daarbij is het van groot belang dat we nog intensiever samenwerken met gelijkgestemde partners, binnen en buiten de NAVO, en multilaterale fora als de VN versterken.

Eensgezinde steun

Onze kernwaarden zijn het hart van onze Unie. De EU moet daarom vrijheid, democratie en solidariteit niet alleen beschermen tegen Poetin en Xi, maar juist actief bevorderen.

Voor de moedige burgers van Belarus die standhouden tegen Loekasjenka’s illegale regime. Voor de strijdbare vrouwen van Afghanistan die zich verzetten tegen het juk van de Taliban. Voor het volk van Bosnië dat vreest voor een nieuwe oorlog. Zij verdienen onze eensgezinde steun.

Keiharde maatregelen

De tijd van naïviteit is voorbij. Rusland bedreigt een belangrijke bondgenoot direct aan onze buitengrens. We kunnen niet toelaten dat Oekraïne, dat enorme stappen heeft gezet in haar democratisering, nu weer ten prooi valt aan Poetins machtsspel.

Iedere verdere Russische stap op Oekraïens grondgebied moet direct gevolgd worden door keiharde maatregelen. Inclusief het stoppen met gaspijpleiding Nord Stream 2. Cynische nationale politiek mag nooit prevaleren boven ons gemeenschappelijke Europese belang.