Eerste vergadering Conferentie over de Toekomst van Europa

Eerste vergadering Conferentie over de Toekomst van Europa

Morgen vindt de eerste plenaire vergadering plaats van de Conferentie over de Toekomst van Europa in Straatsburg. Gedurende een jaar krijgen alle Europeanen de kans om mee te denken over de richting van de EU. Ik zie de Conferentie in de eerste plaats als een kans om mensen meer bij Brussel te betrekken.

Als grensbewoner is mijn leven zoveel beter geworden dankzij de Europese Unie: niet alleen kunnen we zonder controles de grens over, ook betalen we met dezelfde munteenheid en kunnen we binnen de EU bellen met één tarief.

Helaas wordt Europese politiek door veel mensen ervaren als ver-van-je-bed en onbelangrijk, terwijl Europese wetgeving en regels ons elke dag beïnvloeden. Dit is het moment waarop mensen de EU-prioriteiten van de toekomst kunnen bepalen. Ik wil zoveel mogelijk Nederlanders vragen om mee te doen.

De Conferentie is ook het moment voor mensen om mee te denken hoe de Europese Unie nog beter te laten functioneren. Bijvoorbeeld over de staat van de democratie en rechtsstaat in de EU. Europese waarden staan in landen als Hongarije en Polen al langere tijd onder druk. Mensen die niet hetero zijn worden gediscrimineerd. Dit is onacceptabel en vraagt om serieuze sancties. Mijn wens is dat dit onderwerp door de inbreng van burgers ook hoog op de agenda komt.

Als je bij voorbaat al zegt dat je niet wil veranderen, dan neem je de burger niet serieus.

De plenaire vergadering gaat komend jaar aan de slag met de ideeën die burgers hebben aangedragen via het digitale platform en de burgerpanels. De Conferentie kan alleen een succes worden als we echt alle Europeanen betrekken en alle ideeën serieus nemen. Als we daarvoor de verdragen van de EU moeten wijzigen, dan moeten we dat doen.

Dat sommige regeringen, waaronder Nederland, nu al te kennen hebben gegeven wijzigingen van de Europese verdragen af te wijzen, begrijp ik niet. Inspraak in democratie is belangrijk, als je bij voorbaat al zegt dat je niet veel wil veranderen, dan neem je de burger niet serieus. Ik kijk uit naar de ideeën en wil er mee aan de slag. Op naar een EU die slagvaardig is en werkt.”
___________________________________________________________________________________________