Door Kati Piri op 17 december 2014

Erkenning Palestina om het vredesproces positief te beïnvloeden

De PvdA in het Europees Parlement is voorstander van de erkenning van de staat Palestina. De cyclus van geweld en terreur moet doorbroken worden. Om een tweestatenoplossing dichterbij te brengen, zijn meer gelijkwaardige machtsverhoudingen tussen de gesprekspartners noodzakelijk.

Erkenning van de staat Palestina kan op die manier bijdragen aan een zinvolle hervatting van vredesonderhandelingen met een beter perspectief op een akkoord.

Vandaag wordt in het Europees Parlement gestemd over een resolutie die ik mede heb ondertekend. Als deze resolutie van het Europees Parlement wordt aangenomen, versterkt dat de ontwikkelingen in de Europese lidstaten die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het vredesproces. Het sluit tevens aan bij de doelstelling van de EU Hoge Vertegenwoordiger Mogherini om een actieve rol te spelen in het vredesproces, inclusief erkenning van de staat Palestina binnen haar termijn.

Het Europees Parlement stemt vanmiddag over de resolutie.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri