Door Kati Piri op 15 oktober 2014

EU Immigration: stop the bloodshed

Vandaag was ik medeorganisator van de conferentie Immigration – Stop the Bloodshed. Deze conferentie was niet alleen belangrijk om het asiel- en migratieprobleem hoog op de Europese agenda te houden, maar ook om lokale bestuurders uit Zuid en Noord Europa bij elkaar te brengen.

Er is veel onbegrip tussen de landen in Zuid Europa die het merendeel van de asielzoekers opvangt aan de buitengrenzen, en de bestemmingslanden in West en Noord Europa. Het is essentieel dat dit onbegrip weggenomen wordt, zodat we tot een gemeenschappelijk beleid kunnen komen gebaseerd op solidariteit tussen alle Europese landen.

Bovendien heb ik vorige maand bij mijn bezoek aan Lampedusa gezien dat de impact van het asielprobleem enorm groot is bij de lokale bevolking en haar bestuurders. Daarom heb ik voor dit evenement PvdA collega Jan Boelhouwer uitgenodigd, burgemeester van Gilze-Rijen. Deze gemeente in Noord-Brabant huisvest één van de grootse asielopvangcentra van Nederland. Vanuit zijn ervaring deelde hij de opvatting dat de oplossing niet alleen moet worden gezocht in het zuiden, maar in heel Europa. Daarnaast benadrukte hij de noodzaak om lokale bestuurders te betrekken bij Europees beleid op dit terrein, waarmee hij het belang van deze bijeenkomst nog eens onderstreepte.

Het belang van een Europees asiel- en migratiebeleid werd een jaar geleden pijnlijk onderstreept door de ramp in Lampedusa. 368 mensen kwamen om toen hun bootje in brand vloog en zonk vlak voor de Europese kust. 368 mensen, op de vlucht voor oorlog en geweld, met hoop op een veilig bestaan in Europa. Helaas was deze ramp geen incident, er sterven jaarlijks duizenden mensen op de Middellandse Zee op weg naar de Europese Unie. Wij, de PvdA en onze sociaaldemocratische bondgenoten in Europa, vinden dat dit niet langer zo kan. De EU en haar lidstaten mogen niet blijven wegkijken terwijl de Middellandse Zee verandert in een open migrantenkerkhof. Een jaar na de ramp bij Lampedusa zijn er nog altijd geen veilige, legale routes naar de EU voor asielzoekers en wordt de noodzaak voor een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid alsmaar groter.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri