28 mei 2015

EU-innovatiefonds gespaard bij financiering investeringsplan

De Europese fondsen voor innovatie en onderzoek worden grotendeels gespaard bij de financiering het Europees investeringsfonds. Aanvankelijk wilde voorzitter Juncker van de Europese Commissie een flinke greep doen uit die fondsen om zijn investeringsplan te spekken. Dit was zeer tegen de zin van het Europees Parlement, omdat investeringen in innovatie en onderzoek juist van wezenlijk belang zijn voor de verdere toekomst van Europa.

Deze afspraak is onderdeel van het akkoord, dat onderhandelaars van het Europees Parlement, Commissie en de EU-landen vanmorgen vroeg hebben  bereikt over het Europees Fonds voor Strategische investeringen, kortweg het Juncker-fonds. Het Europees Parlement heeft zich met succes ingespannen voor een fonds, dat nieuwe investeringen aanzwengelt, maar waarbij cruciale posten in de Europese begroting zoveel mogelijk worden ontzien.

Paul Tang reageert namens de PvdA in het Europees Parlement:  “Deze deal geeft een helder startsein voor meer investeringen in Europa. Daarnaast is het goed dat aan eerdere zorgen van het Parlement tegemoet is gekomen. Het eerste voorstel van Juncker, deed namelijk een greep uit de fondsen voor innovatie en onderzoek, geld waar onder meer Nederlandse universiteiten veel baat bij hebben. Het EP heeft zich daar met succes tegen verzet”.

Het akkoord  haalt een extra bedrag van 1 miljard euro in de marges van de Europese begroting, geld dat nu niet wordt weggehaald uit de innovatiefondsen. Daarnaast wordt de transparantie van het fonds verhoogt: de rol van de Commissie en de Europese Investeringsbank wordt opgehelderd, en er komen extra prikkels voor landen die willen bijdragen.

Tang: “Het is goed dat er duidelijkheid is gekomen over het fonds, en dan met name over de acht miljard die de Europese begroting bijdraagt. Maar om echt een verschil te maken, is een grotere inspanning nodig. Veel landen hebben dat signaal al opgepikt, zo doen onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje mee aan het fonds. Ik pleit ervoor dat ook Nederland geld bijdraagt.”

“In heel Europa is er een omslag gaande: (bijna) iedereen begrijpt inmiddels dat investeringen nodig zijn om ons klaar te maken voor de toekomst en om een weg uit de crisis te vinden. Grote projecten zoals investeringen in breedbandinternet en duurzame energievoorziening wachten op geldschieters. Samenwerking tussen de EU, landen en private partijen is daarvoor nodig. Dit onder druk van het parlement versterkte Juncker-fonds, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

In juni stemt het Europees Parlement over de bereikte deal. Ook de Raad van Ministersmoet nog formeel zijn goedkeuring aan deze afspraken geven.