Door Kati Piri op 17 september 2014

EU-lidstaten die Islamitische Staat financieren?

De barbarij van de Islamitische Staat kent geen grenzen. Deze terroristische organisatie staat lijnrecht tegenover de waarden die wij belangrijk vinden – de Europese kernwaarden van vrijheid en democratie. Daarom is het bericht van de EU-ambassadeur in Irak dat IS door Europese lidstaten gefinancierd wordt door het kopen van olie, absoluut onverteerbaar.

De massale executies, de gedwongen huwelijken en de publieke onthoofdingen van journalisten doen ieder weldenkend mens walgen. Het is van absoluut belang dat IS gestopt wordt. De bevolking in Irak en Syrië heeft enorm te lijden onder het terreurbewind. Bovendien is de verdere opmars van IS ook een gevaar voor de veiligheid in Europa.

Naast de militaire strategie, moeten ook de financiële stromen naar deze terroristische groep worden doorgesneden. De belangrijkste inkomstenbron van IS komt van de bezette olievelden in Irak en Syrië. Tot mijn schok vertelde de EU ambassadeur in Irak in een debat in het EP twee weken geleden dat ook EU lidstaten olie opkopen van IS. Ik heb de Europese Commissie gevraagd om dit zo spoedig mogelijk op te helderen. Welke lidstaten financieren op deze wijze de terroristische organisatie en welke acties worden er ondernomen om dit meteen te stoppen?

Vragen aan de Hoge Vertegenwoordiger

Amongst news concerning the staggering scale of the self-finance capabilities of the Islamic State (IS), estimated to be USD 2-5 million a day, based mostly on illicit oil sales, the EU ambassador to Iraq Ms Jana Hybášková has said at the EP Foreign Affairs committee meeting of 2 September that some EU Member States are purchasing this oil from the IS. Similar claims of other sources have also appeared in the news.

The assertions that some EU Member States are indeed funding IS by purchasing oil from it, are extremely serious and do require utmost scrutiny in order to ascertain which Member States these are, what is the extent of the illicit trade and which channels they use in order to purchase this oil.

  • Can you confirm the (direct or indirect) illicit oil trade between some EU Member States and the IS, as stated by the EU representative in Iraq?
  • Could you specify the Member States it concerns and explain what will be done in order to make sure the illicit oil trade is brought to an immediate end?
  • If you cannot confirm, will you conduct an urgent and in-depth investigation regarding these claims and disclose the outcome?
Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri