EU moet aanbieden te bemiddelen in Spaans conflict

4 oktober 2017

De PvdA-Eurodelegatie wil dat de EU aanbiedt om te bemiddelen in het conflict tussen de Spaanse regering en het Catalaanse bestuur. Binnen de EU zijn er positieve ervaringen met bemiddeling in gevoelige nationale kwesties, zoals bijvoorbeeld in Noord-Ierland.

De PvdA-Eurodelegatie betreurt dat het conflict tussen Madrid en Catalonië zo is geëscaleerd en veroordeelt het excessieve geweld van de Spaanse politie waarbij meer dan 800 mensen gewond zijn geraakt. Noch het eenzijdig uitroepen van onafhankelijkheid, noch het met geweld neerdrukken van de eisen van veel Spaanse burgers is een oplossing voor het politieke conflict.

De EU zal een illegaal referendum niet erkennen. De Spaanse premier Rajoy zal echter het signaal van vele Spaanse burgers serieus moeten nemen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Binnen de EU is het van belang dat meerderheden rekening houden met de wensen van een minderheid. Dat is een belangrijke pijler van elke democratie.