EU, neem het voortouw in de ontwikkeling van Corona geneesmiddel

EU, neem het voortouw in de ontwikkeling van Corona geneesmiddel

Door onderzoek dat in het verleden is gedaan toen het SARS- en MERS-virus uitbrak, kan een geneesmiddel voor de behandeling van COVID-19-patiënten in relatief korte tijd worden bereikt. Wij roepen de Commissie en de Raad op om het onderzoek op dit gebied met spoed en met voldoende middelen te ondersteunen.

Geachte voorzitter van de Europese Commissie, geachte mevrouw Van der Leyen,
Geachte voorzitter van de Europese Raad, geachte heer Michel,

Door onderzoek dat in het verleden is gedaan toen het SARS- en MERS-virus uitbrak, kan een geneesmiddel voor de behandeling van COVID-19-patiënten in relatief korte tijd worden bereikt. Wij roepen de Commissie en de Raad op om het onderzoek op dit gebied met spoed en met voldoende middelen te ondersteunen.

Wetenschappers van de universiteiten van Rotterdam en Utrecht hebben tijdens hun onderzoek naar het SARS-virus een ‘monoklonaal antilichaam’ ontdekt en denken dat het gebruikt kan worden tegen het nieuwe coronavirus.

Wetenschappers van de universiteiten van Rotterdam en Utrecht hebben tijdens hun onderzoek naar het SARS-virus een ‘monoklonaal antilichaam’ ontdekt en denken dat het gebruikt kan worden tegen het nieuwe coronavirus. Dit antilichaam kan de besmetting van patiënten verder tegengaan en kan helpen bij het opsporen van het virus. Als gevolg van het onderzoek naar het SARS-virus zou er relatief snel een medicijn tegen COVID-19 kunnen worden ontwikkeld, terwijl het werk aan een vaccin gewoon doorgaat, zeggen wetenschappers.

Gerenommeerd professor virologie Johan Neyts (KU Leuven) bevestigt dat als het onderzoek in 2003 en 2013 was opgestart, ten tijde van de SARS- en MERS-uitbraken, we nu al een krachtig medicijn tegen COVID-19 hadden kunnen hebben. Helaas hadden de grote farmaceutische bedrijven destijds niet de economische stimulans om deze geneesmiddelen te ontwikkelen aangezien de uitbraken relatief snel vervaagden en het aantal slachtoffers op dat moment beperkt was. En dus werd de verdere ontwikkeling van een geneesmiddel stopgezet, ook omdat de uitbraak van een pandemie destijds zeer onwaarschijnlijk werd geacht, waardoor we nu al meer dan 6000 doden door het nieuwe coronavirus te betreuren hebben.

Onze eerste en meest dringende prioriteit moet de snelle beschikbaarheid van een volwaardig geneesmiddel zijn.

Uiteraard verwelkomen we de voorgestelde financiering door de Europese Raad voor Innovatie voor het MKB die technologieën en innovaties hebben die kunnen helpen bij de behandeling, het testen, het monitoren en de andere aspecten van de uitbraak van het coronavirus. We moedigen de investeringen in het MKB en startende bedrijven sterk aan en erkennen hun rol in de bestrijding van deze uitbraak ten volle. Maar het is niet genoeg. Onze eerste en meest dringende prioriteit moet de snelle beschikbaarheid van een volwaardig geneesmiddel zijn. De voorgestelde financiering voldoet bij lange na niet aan dit doel.

Verder moeten we ervoor zorgen dat Europa een leidende rol blijft spelen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Verder moeten we ervoor zorgen dat Europa een leidende rol blijft spelen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. We moeten proberen de interne concurrentie tussen de EU-landen te vermijden. Europa moet een verenigd front blijven. Er zijn al verontrustende berichten over andere landen die proberen nieuwe geneesmiddelen op te kopen die vervolgens uitsluitend voor een bepaald land of regio beschikbaar te stellen. We kunnen niet toestaan dat de markt het geneesmiddel patenteert. Cruciale medicijnen mogen niet te koop zijn voor de “hoogste bieder”, maar moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Het waarborgen van een eerlijke toegang tot medicijnen zou een van onze hoogste prioriteiten moeten zijn.

We roepen de EU daarom op het voortouw te nemen bij zowel de ontwikkeling als de distributie van een geneesmiddel voor COVID-19-patiënten en te zorgen voor eerlijke toegang en beschikbaarheid voor iedereen.

Mohammed Chahim MEP