Door Agnes Jongerius op 24 november 2015

EU-voorzitter Nederland moet kinderarmoede aanpakken

 Alle kinderen verdienen een dak boven hun hoofd, goed eten en onderwijs. In de hele wereld, en uiteraard ook in ‘ons’ rijke Europa. Maar het tegendeel is waar. In Europa groeien meer dan 1,6 miljoen kinderen in extreme armoede op. Dat wil zeggen dat ze niet eens één warme maaltijd per dag krijgen. Maar liefst 26 miljoen kinderen lopen het risico in armoede te vervallen. Het is de zure keerzijde van de Europese bezuinigingsdrift om de financiële crisis te bestrijden.

In het Europees Parlement lag daarom vandaag het ‘Child guarantee’-plan op tafel. Dit door de sociaaldemocraten gesteunde plan wil alle kinderen in Europa de garantie geven, dat zij toegang hebben tot goede huisvesting, voeding, gezondheidzorg en onderwijs. Onder meer uit het Europees Sociaal Fonds moet daar voldoende geld voor beschikbaar komen. Zodat in ‘ons’ Europa geen kind in armoede hoeft te leven.

Maar een rechtse meerderheid van christendemocraten, liberalen en conservatieven hield het vandaag alleen bij mooie woorden voor het ‘Child Guarantee’-plan. Dat is winst, maar er is nood aan boter bij de vis. Geld en bovenal een sociaal vangnet om kinderarmoede bij de wortel aan te kunnen pakken. Dus met nog meer energie zal ik de strijd voor een Sociaal Europa voortzetten.

Want ook in Nederland stijgt de armoede onder kinderen schrikbarend. Sinds de crisis is in ons land het aantal kinderen, dat in extreme armoede leeft, gestegen van 33.000 tot maar liefst ruim 81.000. Deze getallen vallen overigens in het niet bij landen als Italië of Griekenland, waar als gevolg van de drastische bezuinigingen een kwart van de kinderen in extreme armoede moet opgroeien.

Het is dus ook zaak om ervoor te kiezen, dat het bij het Europese financieel-economische beleid niet alleen draait om geld. Een verantwoord economisch beleid kiest ook voor sociale doelstellingen. Tegengaan van kinderarmoede moet daar een van zijn. In het Groei- en Stabiliteitspact moeten dit soort sociale maatregelen buiten de berekeningen worden gehouden. Zo kunnen we echt vormgeven aan een Sociaal Europa.

Ook in de ‘Europa 2020-Strategie’ staan nu wel mooie woorden over het terugdringen van armoede, maar in werkelijkheid stijgt de armoede in Europa. Kinderarmoede wordt ten onrechte niet genoemd, terwijl het een sociale prioriteit moet zijn. Niet alleen door geld uit te trekken, maar door het probleem bij de wortel aan te pakken: bestrijding werkloosheid en sociale uitsluiting.

Het wordt dus hoog tijd dat Europa serieus werk maakt van sociale doelstellingen. Als ouders geen werk kunnen vinden mogen kinderen daar niet het dupe van worden. Vooral kinderen van alleenstaande moeders of ouders die weinig verdienen lopen het risico in armoede te vervallen. Dat mag niet gebeuren. Kinderen hebben de toekomst, dus investeren in hun leven is ook investeren in de toekomst van Europa.

Kinderarmoede is geen natuurverschijnsel. Het is een duidelijk gevolg van beleid dat geen oog heeft voor sociale gevolgen. Het is tijd om in te grijpen, door ouders te steunen om zo hun kinderen een eerlijke kans te geven. Zodat ook zij zorgeloos op kunnen groeien. Dat kan als we geld uit het Europees Sociaal Fonds hiervoor beschikbaar stellen. En sociale maatregelen vrijwaren van de botte bezuinigingsdrift van het Groei en Stabiliteitspact.

Het is goed dat het Europees Parlement zijn steun uitsprak voor het ‘Child Guarantee’-plan. Maar aan alleen lippendienst hebben we niets. Er zijn concrete maatregelen nodig. Volgend jaar is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Bestrijding van kinderarmoede wordt een van de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap. Terecht, want kinderarmoede is een wantoestand de wereld en zeker Europa onwaardig. Ik zal alles doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse regering zijn woord houdt.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius