10 februari 2015

Europa moet op de bres voor stakingsrecht

Ook Europa moet op de bres om het recht op staken te beschermen.

Dat zei vandaag Agnes Jongerius (PvdA) in het Europees Parlement. Het stakingsmiddel staat onder druk nu de werkgevers in de VN-arbeidsorganisatie ILO het recht proberen te torpederen.

‘Collectief onderhandelen verwordt zo tot collectief bedelen’, aldus Jongerius vanmorgen in het Europees Parlement in Straatsburg.

De ILO heeft in conventies de basisvoorwaarden voor arbeid vastgelegd. Die gaan onder meer over de vrijheid van vakbeweging en het recht op collectieve onderhandeling. Bijna zeventig jaar lang waren die regels, inclusief het stakingsrecht, onomstreden.

Sinds 2012 stellen de werkgevers echter dat het stakingsrecht niet voortvloeit uit de conventies. Het is duidelijk dat de werkgevers de zware economische tijden misbruiken om het stakingsrecht de nek om te draaien.

De vakbonden willen dat het Internationale Hof van Justitie (ICJ) zich uitspreekt over deze kwestie. Om op die manier vast te leggen dat het stakingsrecht een onlosmakelijk onderdeel is van de ILO-conventies over arbeid. Agnes Jongerius vroeg vandaag hiervoor de steun van de Europese Commissie.

Zie hier de bijdrage van Agnes Jongerius in het Europees Parlement van vandaag.