27 april 2017

Europa schiet vaders Nederland te hulp

Nederland loopt erg achter op Europees niveau als het gaat om verlofdagen voor vaders. Met druk vanuit Europa zou hier verandering in kunnen komen. De EU wil voor vaders van pasgeboren kinderen tien dagen verlof en flexibel ouderschapsverlof voor beide ouders. Agnes Jongerius, Gijs van Dijk en Kirsten van den Hul zijn blij met dit initiatief en hopen dat het de Nederlandse politiek wakker schudt.

Lees hieronder hun bijdrage in het Algemeen Dagblad.

Aanstaande vaders in Nederland hebben deze maand te horen gekregen dat een uitbreiding van het vaderschapsverlof er voorlopig niet inzit. Tijdens de formatie heeft de VVD het wetsvoorstel van Lodewijk Asscher van de agenda gehaald. En zo dreigen Nederlandse vaders (en moeders) te blijven zitten met het kortste vaderschapsverlof van Europa. Maar door druk uit Brussel zou het nu zo maar eens goed kunnen komen.

Het is een langdurig en stekelig debat. Sommige landen hebben riante regelingen. Neem Zweden, waar vaders drie maanden verlof krijgen, of Frankrijk waar kersverse vaders 28 dagen thuis mogen blijven. Nederland bungelt ver onderdaan met een schamele twee dagen. Daarmee doen we niet alleen ouders, maar ook onze kinderen én de economie tekort. Want een langer vaderschapsverlof is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar volgens onderzoek ook voor de arbeidsproductiviteit van de ouders. Om over de emancipatie van vrouwen en mannen nog maar te zwijgen.

In deze moderne tijden waarin vaak beide ouders werken, is het onvoorstelbaar dat vaders zo weinig verlofdagen krijgen, vergeleken met moeders. Het lijkt wel alsof het adagium uit de steentijd ‘één dag om moeder naar huis te rijden en één dag voor inschrijven bij de burgerlijke stand’ nog steeds opgaat. Terwijl steeds meer vrouwen hun carrière niet oneindig willen onderbreken en mannen betrokken willen zijn bij de opvoeding van hun kind, juist ook aan het prille begin. Ruim 68 procent van de Nederlandse vaders wil meer tijd hebben om bij hun pasgeboren kinderen te zijn, maar hun wensen worden genegeerd. In de Tweede Kamer heeft de PvdA hard gevochten voor een uitbreiding naar vijf dagen, maar zelfs dat is voor de VVD niet bespreekbaar.

Gelukkig hebben we in het Europees Parlement een sociaaldemocratische fractie voor wie het menens is. Dat betaalt zich nu uit: sinds gisteren liggen er Europese voorstellen voor een minimumtermijn voor vaderschapsverlof.

Na de geboorte van een kind moeten vaders tien betaalde werkdagen vrij krijgen. Daarnaast zijn er nieuwe voorstellen voor ouderschapsverlof: vier betaalde maanden per ouder, flexibel op te nemen tot een kind 12 jaar is. Om vaders te stimuleren daar gebruik van te maken geldt use it or lose it. Een dikke bonus voor de Nederlandse vader, maar nog niet genoeg.

Laten we hopen dat Europa de Nederlandse politiek wakker schudt en dat er eindelijk geluisterd wordt naar de wensen van veel jonge vaders.

We kunnen nu blij zijn met een stap in de goede richting, maar we kunnen pas tevreden zijn als werken en zorgen echt hand in hand gaan in Nederland. We leven immers niet meer in de steentijd, maar in 2017.