Foto: Jef van Cleynenbreugel

Europees bedrijfsleven eindelijk meer she/her

Vandaag stemt het Europees Parlement over het mandaat voor de onderhandelingen van een Europese vrouwenquota voor de bedrijfstop. Onlangs kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een gesprek aan werk te willen maken van een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de top van bedrijven.

Als het Parlement instemt, gaat een groep Europarlementariërs onder mijn leiding onderhandelen met de lidstaten over deze nieuwe wet. Ik hoop en verwacht dat het Parlement zal instemmen met het mandaat.

Meer diversiteit in de top werkt door in de rest van de organisatie, met meer vrouwen in leidinggevende functies en meer gelijkheid in het algemeen.

Vandaag is een belangrijke dag. Na tien jaar drammen ligt er eindelijk een voorstel voor om iets te doen aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de top van bedrijven. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de bedrijfstop is nog steeds de bittere realiteit. Het is mooi dat het politieke momentum nu eindelijk daar is. Meer diversiteit in de top werkt door in de rest van de organisatie, met meer vrouwen in leidinggevende functies en meer gelijkheid in het algemeen. We hebben lang genoeg gewacht, daarom wil ik voortvarend onderhandelen en zorgen dat bedrijven en nationale overheden die dat nog niet vrijwillig gedaan hebben, hun beleid zo snel mogelijk aanpassen.

De wet voor een Europees vrouwenquotum werd aanvankelijk in 2012 voorgesteld, maar de weerstand van lidstaten vertraagde de totstandkoming voor lange tijd. Afgelopen maand veranderde de houding van met name Nederland en Duitsland en kwam er eindelijk politieke welwillendheid voor de wet.

Quota werken, vooral wanneer zij worden gekoppeld aan sancties voor niet-naleving.

Het is een trieste realiteit dat deze richtlijn in 2022 even hard nodig is als in 2012. Zonder deze richtlijn is het pijnlijk duidelijk dat we nog heel lang op gelijkheid zullen moeten wachten. Negen lidstaten die inmiddels quota hebben ingevoerd laten zien: quota werken, vooral wanneer zij worden gekoppeld aan sancties voor niet-naleving.