Europees Parlement erkent serieus risico genocide Oeigoeren

Europees Parlement erkent serieus risico genocide Oeigoeren

Vandaag erkent het Europees Parlement dat de misdaden tegen de menselijkheid die China pleegt tegen de Oeigoerse minderheid duiden op een serieus risico op genocide. Europarlementariër Thijs Reuten, die de motie daartoe indiende, noemt het een historische stap. Deze erkenning van het enorme leed dat moslimminderheden in China wordt aangedaan, moet de aanzet vormen tot serieuze Europese actie onder de genocideconventie.”

Het is voor het eerst dat het Europees Parlement zo scherp stelling neemt. Genocide is het enige woord dat past bij China’s structurele mensenrechtenschendingen in de Xinjiang-regio. Dit gaat ver voorbij Chinees staatsracisme. Door vrouwen te dwingen tot sterilisatie, kinderen te scheiden van hun ouders en miljoenen jongeren en volwassenen op te sluiten, probeert Beijing overduidelijk de hele Oeigoerse bevolkingsgroep uit te wissen.

Uit de onlangs gepubliceerde Xinjiang Police Files blijkt dat de Chinese president Xi Jinping direct betrokken is bij de Oeigoerse massadetenties. De EU en de lidstaten moeten nu alle nodige stappen nemen onder de Genocideconventie, die China ook heeft ondertekend, om de Oeigoerse genocide te beëindigen. Harde sancties voor hooggeplaatste daders zijn hiervoor de eerste stap.

Chinese staatsmedia zijn deze week al een smeercampagne begonnen tegen het Europees Parlement voor onze steun aan de Oeigoeren. Maar juist nu we dagelijks de dodelijke gevolgen van autocratie zien op het Europees continent, hebben we de dure plicht pal te staan voor mensenrechten wereldwijd. Ook als dat een machtig land als China betreft. Op Europese top van 23 en 24 juni verwacht ik duidelijke actie van onze regeringsleiders.

Lees de tekst hier :point_right::skin-tone-3: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0310_EN.html