Europees Parlement kiest massaal voor schone scheepvaart

Europees Parlement kiest massaal voor schone scheepvaart

Het Europees Parlement kiest vandaag resoluut voor duurzame scheepvaart. Nog nergens ter wereld zijn concrete afspraken gemaakt over hoe we de scheepvaart sector groen gaan maken; met deze wet loopt de EU voorop en legt zij de lat hoog.

Vanuit de sociaaldemocratische groep in het Europees Parlement ben ik verantwoordelijk voor deze wet duurzame scheepvaart. 90% Van alle goederen die we kopen, komt via containerschepen naar de EU en 99% van de brandstoffen die deze schepen voortstuwen zijn fossielHoog tijd dus om afspraken te maken over hoe we ook deze vervuiling gaan aanpakken.

Green Deal

Het wetsvoorstel met de naam Fuel EU Maritime voorziet vanaf 2025 de afname van de CO2-uitstoot van containerschepen en cruiseschepen. Vanaf 2030 zijn deze schepen verplicht walstroom te gebruiken in havens om zo ook de luchtvervuiling tot een nulpunt terug te brengen. Het wetgevingspakket maakt deel uit van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Deze heeft tot doel om 55% minder CO2 uit te stoten in 2030 en streeft naar een klimaatneutrale Europese Unie in 2050.

Geen tijd om te verliezen

Idealiter zou de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) deze onderlinge afspraken moeten maken omdat de scheepvaart sector een mondiale sector is. Nu de IMO nog altijd geen concrete actie ondernomen heeft, besloot de EU om zelf het voortouw te nemen met deze wet. Er is geen tijd te verliezen, nieuwe schepen of aanpassingen aan schepen kosten veel geld. We moeten investeerders en rederijen langetermijndoelen geven om naar toe te werken.

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met het wetsvoorstel, gaan de onderhandelingen met de Raad (de trilogen) van start. Het eerste voorbereidende gesprek hierop, vindt volgende week plaats. Naar verwachting gaat de wet op z’n vroegst in 2025 van kracht.