15 januari 2015

Europees Parlement kritisch over Turkije

 

Turkije schendt de fundamentele rechten en vrijheden van zijn burgers. Het zet zo de onderhandelingen over toetreding van het land tot de Europese Unie zwaar onder druk.

Die conclusie trekt de nieuwe rapporteur van het Europees parlement over Turkije, PvdA-Europarlementariër Kati Piri. Het Europees Parlement publiceert vandaag het eerste rapport van haar hand.

De kwaliteit van de rechtsstaat is juist de kern van het EU onderhandelingsproces met Turkije. En juist op dat punt voldoet Turkije bij lange na niet aan de verwachtingen die je van een kandidaat-lidstaat mag hebben. De zorgen van het Europees Parlement spitsen zich met name toe op de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht – beide essentiële componenten van een vrije en open democratie”, aldus Piri.

EP-rapporteur Piri constateert dat dergelijke schendingen de relatie met Turkije zwaar belasten, waardoor het onderhandelingsproces stroef verloopt. Ook de binnenlandse verhoudingen in Turkije baren zorgen. De verregaande polarisering binnen de Turkse politiek en samenleving, met beschuldigingen en verdachtmakingen over en weer, bemoeilijkt een effectieve strijd tegen corruptie.

Dat betekent allerminst  dat de EU Turkije de rug moet toekeren.  “Juist door het onderhandelingsproces kan de druk op Turkije worden verhoogd. Daarom moeten nieuwe hoofdstukken worden geopend, die met name betrekking hebben op fundamentele rechten en vrijheden. Het is een uitgelezen manier om de schendingen aan de kaak te stellen”, aldus Piri.

Het rapport constateert ook lichtpunten in Turkije. Het initiatief van de regering om via een dialoog met de PKK de Koerdische bevolking meer rechten toe te kennen verdient alle steun.

“De EU en Turkije zijn strategische partners die elkaar nodig hebben in de strijd tegen het terrorisme. De EU is ook moreel verplicht om Turkije te helpen bij de opvang van 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen. Beide partijen zijn er bij gebaat om naast deze politieke, ook de economische banden verder uit te bouwen”, vindt EP-rapporteur Kati Piri.

Het Europees Parlement heeft verder vandaag ingestemd met een – mede door Kati Piri opgestelde – kritische resolutie over de beknotting van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Turkije. Met name wordt daarbij verwezen naar de recente arrestatie van de twee Nederlandse journalisten Frederike Geerdink en Mehmet Ulger.