Door op 6 juli 2016

Europees Parlement wil ook een internationale VN-top over belastingontwijking

Het Europees Parlement steunt het idee om naar voorbeeld van de COP 21 klimaattop ook een topconferentie op mondiaal niveau te organiseren over de aanpak van belastingontwijking. Het idee is gelanceerd door de S&D fractie in het Europees Parlement op initiatief van Europarlementariër Paul Tang.

“Er is een parallel tussen de aanpak van klimaatverandering en belastingontwijking. We kunnen dit probleem niet in Nederland oplossen en ook niet op Europees niveau. Het is alleen op te lossen door internationale afspraken te maken. Daar komt bij dat afspraken tot nu toe alleen met de rijke en grote landen aan tafel werden gemaakt, terwijl het juist ontwikkelingslanden zijn die het meest benadeeld worden door belastingontwijking”, aldus Paul Tang.

Stop de belangenverstrengeling 

In een recent rapport van Oxfam Novib wordt aangetoond dat er in de belastingwereld sprake is van belangenverstrengeling tussen belastingadviseurs, de academische wereld en de politiek. Volgens de organisatie wordt de wetgeving beïnvloed door grote belastingkantoren die het zo makkelijker maken om belasting te ontwijken.

Paul Tang: “Er moet een einde komen aan de dubbele petten cultuur. Het mag niet zo zijn dat je partner bij een groot kantoor bent en tegelijkertijd professor bij een universiteit en daarnaast ook aan de basis staat van nieuwe wetgeving op het gebied van belastingwetgeving” .

Het Europees Parlement heeft aan de hand van een amendement van Tang de dubbele petten van academici aan de kaak gesteld. Daarnaast wil het paal en perk stellen aan praktijken waarbij accountantskantoren zowel adviseren bij het optuigen van belastingconstructies, welke ze later van goedkeuring voorzien in de accountantsverklaring.

Meer nodig dan een Europese Richtlijn

 De afgelopen maand is een akkoord bereikt over een Europese richtlijn tegen belastingontwijking. In deze richtlijn zijn afspraken gemaakt die het schuiven met winsten om daarmee de belastingdruk te verlagen aan banden legt.

Paul Tang: “De Europese richtlijn tegen belastingontwijking is een stap in de goede richting, maar er is nog meer nodig. Zo is er nog steeds geen Europese lijst van belastingparadijzen met dwingende sancties voor landen die weinig tot geen belasting heffen. Zo´n zwarte lijst van tax havens is nodig om onbelaste financiële stromen de pas af te snijden.”