Door Paul Tang op 3 februari 2016

Europees Parlement zwicht voor druk van auto-industrie

Het Europees Parlement is er vandaag niet in geslaagd een voorstel voor lagere uitstootnormen voor auto´s terug te draaien. Het omstreden voorstel werd in november door de lidstaten aangenomen, onder grote druk van de auto-industrie. Alleen Nederland stemde toen tegen. Woensdag is ook het Europees Parlement gezwicht voor die druk.

“Er wordt precies de verkeerde les getrokken uit het Volkswagen-schandaal: niet de fabrikanten worden aangepakt, maar de regels worden versoepeld. Een totaal verkeerd signaal en bovendien een nederlaag voor de automobilist en voor de volksgezondheid. “, aldus Europarlementariër Paul Tang (PvdA).

“Na de sjoemelsoftware, die auto´s liet wegkomen met 40 keer de toegestane stikstofuitstoot, hebben we nu ook sjoemelnormen. Dat gaat gevolgen hebben voor het vertrouwen in Europese auto´s, maar ook voor de volksgezondheid. Jaarlijks sterven 400.000 Europeanen vroegtijdig door de te hoge stikstofconcentraties. Dat is tien keer meer dan door verkeersongelukken. ”

Paul Tang: “progressieve krachten in het Europees Parlement moeten nu laten zien dat ze wel de kant van de burger kiezen. Daarom hoop ik dat de parlementaire commissie voor uitstootnormen, die deze maand van start gaat, met sterke en bindende maatregelen komt.”

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang