Europees plan voor gasbesparing mag niemand in de kou zetten

Europees plan voor gasbesparing mag niemand in de kou zetten

Zojuist presenteerde de Europese Commissie haar plan om de vraag naar gas te verminderen. Europa moet 15% minder gas gebruiken, zo leest het voorstel. Wat nu nog een richtlijn is, wordt een verplichting wanneer Poetin de gaskraan daadwerkelijk dichtdraait en landen na de zomer in gebreke blijven.

Ik ben enthousiast over het plan van de Commissie. Gasbesparing – en dus minder afhankelijkheid van import uit Rusland – vereist een grote mate van solidariteit tussen de lidstaten en goede samenwerking tussen regio’s. Ook lidstaten zonder voldoende eigen opslagcapaciteit moeten toegang hebben tot gasvoorraden, want niemand mag in de kou staan deze winter.

Grote verstoringen

Het noodplan anticipeert op mogelijke grote verstoringen in de gasvoorraad komend najaar en winter.  Het vermindert onzekerheid op de energiemarkten, helpt bij het vullen van gasopslagruimtes en stimuleert alternatieve brandstoffen voor gas.

Het plan adviseert voorrang te geven aan sectoren die vanuit maatschappelijk oogpunt als kritiek of strategisch worden beschouwd, zoals ziekenhuizen of supermarkten. Een tekort aan energie in deze sectoren heeft een drastisch gevolg voor de gezondheid, veiligheid en het milieu.

Een graadje lager

Volgens het plan van de Commissie kan in de zomer ook al gas worden bespaard door het elektriciteitsverbruik, en dus indirect het gasverbruik van koeling te verminderen. Vanaf de herfst kunnen we flink besparen door in te zetten op alternatieve warmtebronnen voor stadsverwarming, warmtepompen in huishoudens en gasbesparingscampagnes. Denk aan campagnes die aansporen de thermostaat een graadje lager te zetten.

Op dit moment woedt er een oorlog in Oekraïne, maar de strijd tegen klimaatverandering mogen we niet uit het oog verliezen. De doelstellingen voor verduurzaming mogen niet in het gedrang komen.

Voor mij is van belang dat maatregelen om op vervuilende brandstoffen over te gaan van tijdelijke aard zijn. Op dit moment woedt er een oorlog in Oekraïne, maar de strijd tegen klimaatverandering mogen we niet uit het oog verliezen. De doelstellingen voor verduurzaming mogen niet in het gedrang komen.

We moeten bovendien zorgen voor een vangnet voor mensen die op straat komen te staan als Poetin de gaskraan dichtdraait. Daarom push ik samen met collega Agnes Jongerius voor een sociale top mét sociale partners om dit bespreekbaar te maken.